Choose your language:

POLITIKA ZASEBNOSTI PODATKOV DRUŽBE COOPERSURGICAL

A. O TEJ POLITIKI

Zavezani smo zagotavljanju profesionalnih in vrednih izdelkov in storitev ob ohranjanju vaše zasebnosti.

Ta politika zasebnosti podatkov (imenovana tudi »Politika«) opisuje, kdaj, zakaj in kje zbiramo in uporabljamo (z eno besedo, »obdelujemo«) zasebne podatke o svojih strankah, potencialnih strankah, poslovnih partnerjih, ponudnikih, potencialnih ponudnikih in uporabnikih naše spletne strani (»Osebe, na katere se podatki nanašajo«) ter drugače razpolagamo z njimi. »Osebni podatki« so vsi podatki, ki se nanašajo na vas in se lahko uporabijo za vašo neposredno ali posredno osebno prepoznavo.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo, kakor je opisano v tej politiki zasebnosti in kakor je opisano ob zbiranju podatkov o vas. Našo politiko zasebnosti je treba brati ob upoštevanju drugih pravnih obvestil ali pogojev, ki vam jih posredujemo ob zbiranju podatkov o vas (ali pozneje) ali ki so na voljo na drugih straneh našega spletnega mesta.

Ob uporabi svojih spletnih strani bomo obdelovali vaše osebne podatke, ki smo jih zbrali z uporabo piškotkov skladno s svojo politiko piškotkov. Prosimo, preberite si našo politiko piškotkov.

B. KDO JE ODGOVOREN ZA VAŠE PODATKE?

Mi, družba CooperSurgical, s sedežem v Evropi na naslovu: Knardrupvej 2, 2760 Målov, Danska – smo nadzornik vaših osebnih podatkov. Dosegljivi smo na e-naslovu [email protected] in na tel. številki: +45 4679 0200.

Kjer družba CooperSurgical deli osebne podatke s svojimi povezanimi družbami (»Povezane družbe«, kar pomeni naše podružnice, našo nosilno družbo in podružnice), so povezane družbe tudi nadzorniki podatkov, kot je razloženo v tej politiki o zasebnosti podatkov. Podatki o povezanih družbah, vključno z lokacijami, so navedeni na strani https://www.coopersurgical.com/Affiliates in v prilogi 1.

V tej politiki o zasebnosti podatkov se sklicevanja na »mi«, »nas« ali »naš« nanašajo na družbo CooperSurgical in/ali povezane družbe. Sklicevanja na »vi« in »vaš« so sklicevanja na osebe, na katere se podatki nanašajo.

C. KATERE PODATKE OBDELUJEMO IN ZAKAJ?

Vrste informacij, ki jih morda zbiramo od vas, vključujejo, odvisno od vaše interakcije z nami (tj. tega, kako uporabljate svoje spletne strani) in namene obdelave:

Pravice oseb, na katere se podatki nanašajo 

Vrste informacij

Namene obdelave

Pravno podlago za obdelavo

Klinike in zdravnike

 • vaše ime
 • vaš naslov (poslovni in osebni)
 • vaš e-poštni naslov
 • vaše telefonske številke (poslovna in osebna)
 • vaša zgodovina nabave
 • Delovno mesto
 • Panoga dela
 • Medijski kanali
 • pošiljanje blaga, ki ste ga kupili pri nas
 • dobava storitev, ki ste jih kupili pri nas
 • izvajanje pogodbe, ki smo jo sklenili z vami, tudi zbiranje vaših plačil ter pošiljanje računov, izjav, opomnikov o podaljšanju naročnin in opominov za plačilo
 • pošiljanje netrženjskih komercialnih sporočil
 • pošiljanje trženjskih sporočil (vključno z našimi e-bilteni) o naših izdelkih in storitvah, če ste jih zahtevali
 • za izpolnjevanje naših pravnih in regulativnih obveznosti
 • izpolnjevanje pogodbe, ki smo jo sklenili z vami
 • vaša privolitev (če smo vas prosili zanjo in ste jo izrazili)
Potencialne stranke
 • vaše ime
 • vaš naslov (poslovni in osebni)
 • vaš e-poštni naslov
 • vaše telefonske številke (poslovna in osebna)
 • pošiljanje trženjskih sporočil (vključno z našim e-biltenom) o naših izdelkih, storitvah, znanstvenih in panožnih novicah, če ste se naročili nanje
 • vaša privolitev (če smo vas prosili zanjo in ste jo izrazili)

Stranke (vključno s kliničnimi delavci)

 • vaše ime
 • vaš naslov (poslovni in osebni)
 • vaš e-poštni naslov
 • vaše telefonske številke (poslovna in osebna)
 • vaše delovno mesto – naziv in vloga
 • pošiljanje blaga, ki ste ga kupili pri nas
 • dobava storitev, ki ste jih kupili pri nas
 • izvajanje pogodbe, ki smo jo sklenili z vami, vključno z zbiranjem vaših plačil ter pošiljanjem računov, izjav, opomnikov o podaljšanju naročnin in opominov za plačilo
 • pošiljanje netrženjskih komercialnih sporočil
 • pošiljanje trženjskih sporočil (vključno z našim e-biltenom) o naših izdelkih in storitvah, če ste jih zahtevali
 • za izpolnjevanje naših pravnih in regulativnih obveznosti
 • izpolnjevanje pogodbe, ki smo jo sklenili z vami
 • vaša privolitev (če smo vas prosili zanjo in ste jo izrazili)

Ponudniki in potencialni ponudniki

 • vaše ime
 • vaš naslov (poslovni in osebni)
 • vaš e-poštni naslov
 • vaše telefonske številke (poslovna in osebna)
 • naziv, vloga vašega mesta zaposlitve
 • naročanje vašega blaga in storitev
 • poizvedovanje o blagu in storitvah, ki nam jih lahko dobavite
 • pošiljanje netrženjskih komercialna sporočila
 • izvajanje pogodbe, ki smo jo sklenili z vami, vključno z izdajo naročilnic in plačilom
 • za skladnost z našimi pravnimi in regulativnmi obveznostmi
 • izpolnjevanje pogodbe, ki smo jo sklenili z vami
 • vaše soglasje (če smo vas prosili zanj in ste nam ga dali)

Uporabniki naših spletnih strain

 • piškotki
 • IP naslov
 • geografska lokacija
 • vrsta in različica brskalnika
 • operacijski sistem
 • informacije o vaših obiskih in uporaba naših spletnih strani
 • upravljanje naših spletnih strain
 • prilagajanje naših spletnih strain
 • omogočanje uporabe storitev, ki so na voljo na naših spletnih straneh
 • za izpolnjevanje naših pravnih in regulativnih obveznosti
 • izpolnjevanje pogodbe, ki smo jo sklenili z vami
 • vaša privolitev (če smo vas prosili zanjo in ste jo izrazili)

Naš poslovni namen – vaše osebne podatke lahko uporabimo tudi za svoje notranje poslovne potrebe (svoje zakonite interese), npr.:

 • vodenje evidenc, statistično analizo, notranje poročanje in raziskovalne namene;
 • preiskavo vaših morebitnih pritožb;
 • za predložitev dokazov v sporih ali pričakovanih sporih med vami in nami;
 • za zaznavo in preprečevanje goljufij, drugih kaznivih dejanj in namene upravljanja tveganj;
 • za poslovno in katastrofno okrevanje (npr. za izdelavo varnostnih kopij);
 • za zagotavljanje omrežne in informacijske varnosti;
 • za stik z vami kot predstavnikom podjetja, ki je stranka ali ponudnik, s katerim sodelujemo;
 • za stik z vami kot predstavnikom podjetja ki bi lahko postalo naša stranka ali ponudnik;
 • za stik z vami v zvezi z dobrodelnimi nameni, ki jih podpiramo;
 • za gostitev, vzdrževanje in siceršnjo podporo delovanja naših spletnih strani, vključno s prilagajanjem različnih vidikov naših spletnih strani za izboljšanje vaše izkušnje;
 • za dokumentiranje in zadrževanje/shranjevanje podatkov;
 • za varstvo pravic, lastnine in/ali varnosti družbe CooperSurgical, njenih povezanih podjetij, osebja in drugih; in
 • za zagotavljanje kakovosti storitev svojim strankam in drugim osebam, na katere se podatki nanašajo.

Verjamemo, da tveganje za varstvo pravic v povezavi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo na podlagi svojih zakonitih interesov, ni preveliko in ne vdira preveč v zasebnost. K varstvu vaših pravic smo pripomogli tudi tako, tako da smo poskrbeli za ustrezno dolgo obdobje hranjenja in varnostni nadzor.

Poleg tega lahko vaše osebne podatke uporabimo za dodatne specifične namene, s katerimi vas seznanimo v trenutku zbiranja vaših osebnih podatkov.

Če se odločite, da nam ne boste posredovali osebnih podatkov, za katere vas prosimo, vam morda ne bomo mogli zagotoviti izdelkov in/ali storitev, ki ste jih zahtevali, ali druga izpolniti namena (namenov), zaradi katerih smo vas prosili za osebne podatke.

D. KAKO IN KDAJ PODATKE IZMENJUJEMO S TRETJIMI OSEBAMI?

Nekateri izdelki in/ali storitve, ki jih zagotavljamo, zahtevajo vključitev tretjih oseb. Osebnih podatkov ne prodajamo, ne dajemo v najem in tudi sicer ne nudimo komercialno na voljo nobeni tretji osebi, razen da lahko informacije delimo v svoji skupini družb, s svojimi ponudniki storitev in drugimi tretjimi osebami za namene, opisane v tej politiki.

a) Deljenje podatkov v skupini CooperSurgical

Družba CooperSurgical lahko vaše osebne podatke deli s povezanimi družbami:

 • pri čemer moramo to storiti, da bi zagotovili izdelke in/ali storitve ali informacije, ki ste jih zahtevali; npr. za prenos vaših osebnih podatkov v Združene države Amerike in v Južno Afriko.
 • če se strinjate, da to storite (npr. kadar privolite v prejemanje trženjskih sporočil povezanih podjetij)

b) Izmenjava podatkov s ponudniki storitev

Vaše osebne podatke delimo tudi s tretjimi ponudniki storitev, s pomočjo katerih zagotavljamo različne storitve, kar zadeva:

 • dobavo vaših izdelkov (npr. kurirji in kliničnimi delavci);
 • storitve trženja in oglaševanja (npr. agencije za trženje, interaktivne agencije, npr. ponudniki e-poštnih rešitev);
 • naše spletne strani (npr. gostitev in vzdrževanje naših spletnih strani);
 • IT storitve in rešitve (npr. shranjevanje podatkov, pomoč pri upravljanju podatkovnih zbirk).

Te ponudnike storitev smo skrbno izbrali in opravili potrebne krake, da bi zagotovili ustrezno varstvo vaših osebnih podatkov. Vse naše ponudnike storitev zavezuje pisna pogodba o obdelavi osebnih podatkov, ki smo jo z njimi sklenili samo za namene zagotavljanja specifične storitve in vzdrževanje ustreznih varnostnih ukrepov za varstvo vaših osebnih podatkov.

c) Deljenje podatkov z drugimi prejemniki

Vaše osebne podatke lahko delimo tudi s:

 • svojimi računovodji, revizorji, pravniki ali podobnimi svetovalci, kadar jih prosimo, naj nam nudijo profesionalen nasvet;
 • katero koli drugo tretjo osebo, če imamo dolžnost razkriti ali deliti svoje osebne podatke za skladnost s katero koli pravno obveznostjo ali za varstvo pravic, lastnine in/ali varnosti družbe CooperSurgical, katere koli njene povezane družbe, osebja in drugih;
 • katero koli drugo tretjo osebo za namene ukrepanja za izpolnitev zahtev sodišča, regulativnega organa ali državne agencije, npr. za izpolnitev sodnega naloga ali delovanje skladno z veljavnim zakonom ali predpisom; ali
 • investitorji in drugimi deležniki ob morebitni prodaji ali drugi poslovni transakciji, povezani z družbo CooperSurgical in/ali katero koli njeno povezano družbo

E. MEDNARODNI PRENOSI OSEBNIH PODATKOV

Prenos osebnih podatkov na povezane osebe, ponudnike storitev ali druge prejemnike in med njimi lahko vključuje posredovanje vaših osebnih podatkov iz Evropskega gospodarskega območja (»EGS«) na kraje, kjer ni nujno zagotovljena enaka raven varstva kot v državah EGS, vključno s tretjimi državami, ki niso zajete v sklepu Evropske komisije o ustreznosti, vključno z državami, kot so: Združene države Amerike in Južna Afrika.

Vaše osebne podatke pa bi lahko prenesli iz območja EGS samo v primeru, da:

 • gre za prenos na kraj ali na način ali v okoliščinah, ki jih Evropska komisija šteje za zadostno varstvo vaših osebnih podatkov;
 • kjer smo vzpostavili standardne klavzule o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija ali ustrezen organ za varstvo podatkov; ali
 • če ne velja nič od naštetega, vendar imamo do tega še vedno pravico, npr. če je potreben prenos za izvedbo pogodbe, sklenjene z vami ali v vašem interesu ali za vzpostavitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtev.

Nadaljnje podatke o varovalih, ki smo jih vzpostavili v zvezi s prenosom osebnih podatkov iz EGS in, če je smiselno, kopijo standardnih klavzul o varstvu podatkov, lahko zahtevate tako da se obrnete na: [email protected].

F. KAKO DOLGO SHRANJUJEMO OSEBNE PODATKE?

Naša politika je, da vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za posamezen namen ali namene, za katere so bili zbrani (npr. za izpolnitev dogovora z vami). Nekatere osebne podatke pa moramo morda shranjevati dlje, pri čemer upoštevamo dejavnike, kot so:

 • pravna obveznost (pravne obveznosti) skladno z veljavno zakonodajo o shranjevanju za določeno obdobje trajanja (npr. skladnost z davčnimi in računovodskimi zahtevami);
 • vzpostavitev, izvrševanje ali obramba pravnih zahtev (npr. za namene potencialnega spora).

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov bomo poskrbeli, da so obdelani skladno s politiko o zasebnosti podatkov. Sicer bomo vaše osebne podatke, ko jih ne bomo več potrebovali, varno izbrisali ali anonimizirali.

Če želite izvedeti, kako dolgo hranimo vaše osebne podatke za posamezen namen, nam lahko pišete na e-naslov: [email protected]. Za več o tem, kako dolgo hranimo vaše podatke, glejte našo politiko zasebnosti.

G. KAKO VARUJEMO VAŠE PODATKE?

Zavedamo se, da so vaši osebni podatki lahko zaupni. Vaše osebne podatke bomo varovali in ščitili skladno s svojo politiko varstva podatkov in vsemi veljavnimi zakoni, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov 2016/679 (»GDPR«).

Za varstvo vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim spreminjanjem ali uničenjem smo vzpostavili tehnične in operacijske varnostne ukrepe. Taki ukrepi vključujejo uporabo varnostnih zidov, šifriranje, ustrezen dostop do procesov za upravljanje pravic, ustrezno izbiro obdelovalcev podatkov ter druge tehnično in komercialno smiselne ukrepe za zagotavljanje ustreznega varstva vaših osebnih podatkov. Če je smiselno, lahko ustvarimo tudi varnostne kopije in uporabimo druge ukrepe za preprečevanje naključne poškodbe ali uničenje vaših osebnih podatkov. S temi ukrepi zagotavljamo ustrezno raven varnosti, kar zadeva tveganja, povezana z obdelavo in naravo osebnih podatkov, ki jih je treba varovati.

Prosimo, upoštevajte, da prenos informacij prek interneta nikoli ne more biti 100-odstotno varen. Pri vseh plačilih, ki jih bomo od vas sprejeli po spletu, bomo uporabili uveljavljen spletni varnostni plačilni sistem.

Če bi prišlo do kršitve varnosti vaših osebnih podatkov, zaradi katere bi bili lahko izpostavljeni resnemu tveganju, vas bomo o dogodku nemudoma obvestili.

H. VAŠE PRAVICE

V naslednjem poglavju so razložene vaše pravice, ki jih lahko izvajate. Različne pravice niso absolutne, vsaka od njih pa je predmet nekaterih izjem ali kvalifikacij, skladno z uredbo GDPR in drugimi splošno veljavnimi določbami zakonodaje o varstvu osebnih podatkov.

 • Pravica do obveščenosti – imate pravico do jasnih, preglednih in razumljivih podatkov o tem, kako se vaši osebni podatki uporabljajo. Zato vam posredujemo informacije v tej politiki o varstvu podatkov in v vseh pravnih obvestilih ali pogojih, ki so vam zagotovljeni.
 • Pravica dostopa – imate pravico, da od nas zahtevate informacijo, ali obdelujemo vaše osebne podatke in na kakšen način jih obdelujemo, ter nekatere druge informacije (podobne tistim, ki so zagotovljene v tej politiki) o tem, kako jih uporabljamo. Imate tudi pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, tako da zahtevate kopijo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Tako ste lahko prepričani in se lahko prepričate, da vaše informacije uporabljamo skladno z zakonodajo o varstvu podatkov. Če bi s posredovanjem informacij razkrili osebne podatke o drugi osebi ali drugače negativno vplivali na pravice druge osebe, lahko posredovanje informacij zavrnete.
 • Pravica do popravka – prosite nas lahko, da sprejmemo ukrepe za popravilo vaših osebnih podatkov, če so netočni ali nepopolni (če imam npr. napačne informacije o vašem imenu ali naslovu).
 • Pravica do izbrisa – tudi »pravica do pozabe«; omogoča vam, da zahtevate izbris ali odstranitev svojih osebnih podatkov, če npr. ni prepričljivega razloga, da bi podatke še naprej uporabljali ali bi bila njihova uporaba nezakonita. To ni splošna pravica do izbrisa in obstajajo nekatere izjeme, npr. če vaše podatke potrebujemo za obrambo pravne zahteve ali za izpolnitev pravne obveznosti.
 • Pravica do omejitve obdelave – imate pravico, da »blokirate« oziroma preprečite nadaljnjo uporabo vaših osebnih podatkov, kadar ocenjujemo zahtevo za popravilo ali kot alternativo izbrisu. Če je obdelava omejena, lahko vaše osebne podatke še naprej shranjujemo, vendar pa jih ne smemo več uporabljati.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov – imate pravico, da nekatere osebne podatke pridobite in za lastne namene ponovno uporabite pri različnih organizacijah (ločenih upravljavcih podatkov). To velja samo za vaše osebne podatke, ki ste nam jih zagotovili in jih obdelujemo z vašo privolitvijo in za namene izpolnitve pogodbe, ki se obdelujejo samodejno. V takem primeru vam bomo v strukturirani, pogosto uporabljani in strojno berljivi obliki zagotovili kopijo vaših podatkov ali pa bomo (če je to tehnično mogoče) vaše podatke neposredno posredovali drugemu upravljavcu podatkov.
 • Pravica do ugovora – imate pravico, da na podlagi svojih specifičnih okoliščin kadar koli ugovarjate nekaterim vrstam obdelave, če se ta obdelava vrši za namen upravičenih interesov družbe CooperSurgical, katerega koli povezane družbe ali prejemnika podatkov. Če lahko dokažemo prepričljive utemeljene razloge za obdelavo, ki presegajo vaše interese, pravice in svoboščine, ali te podatke potrebujemo za vzpostavitev, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtev, bomo smeli osebne podatke še naprej uporabljati. Če nasprotujete obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, jih za te namene ne bomo več obdelovali.
 • Pravica do preklica soglasja – če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, imate pravico, da svoje soglasje kadar koli umaknete. Tako soglasje ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred odtegnitvijo.

I. STIK Z NAMI

Če želite pridobiti dodatne informacije ali uveljavljati katero od navedenih pravic ali če niste zadovoljni z našim načinom obdelave vaših osebnih podatkov, nam pišite na naslov: [email protected].

Preden presodimo o vaši zahtevi, bomo morda zahtevali dodatne informacije za vašo identifikacijo. Če ne boste posredovali zahtevanih podatkov in vas zato ne bomo mogli prepoznati, lahko vašo zahtevo zavrnemo.

Na splošno se bomo na vašo zahtevo odzvali v enem mesecu po njenem prejemu. Če je treba, lahko to obdobje podaljšamo še za dva meseca, pri čemer je treba upoštevati kompleksnost in število zahtev, ki ste jih predložili.

S tem povezanih sporočil in dejanj vam ne bomo zaračunali, razen če:

 • zahtevate dodatne kopije svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, za posredovanje katerih vam lahko zaračunamo dodatne administrativne stroške, ali
 • na nas naslovite očitno neutemeljene ali čezmerno številne zahteve, zlasti zaradi svojega ponavljajočega se značaja, ob čemer vam lahko zaračunamo za upravne stroške ali zavrnemo izpolnitev vaše zahteve.

Če z našim odzivom na svojo pritožbo niste zadovoljni ali menite, da se naša obdelava podatkov ne sklada z zakonodajo o varstvu podatkov, lahko pri ustreznem nadzornem organu vložite pritožbo. Na Danskem je to Generalni inšpektor za varstvo osebnih podatkov (Datatilysnet) ali njegov naslednik.