POLITICA COOPERSURGICAL DE CONFIDENŢIALITATE A DATELOR

Choose your language:

A. DESPRE PREZENTA POLITICĂ

Suntem hotărâţi să vă oferim produse şi servicii profesionale şi valoroase, simultan cu protejarea confidenţialităţii dumneavoastră.

Prezenta Politică de confidenţialitate a datelor (denumită şi “Politica“) prezintă schematic când, de ce şi cum colectăm, folosim sau gestionăm în alt mod (activităţi denumite colectiv “procesare“) datele personale ale clienţilor, posibililor clienţi, furnizorilor, posibililor furnizori, partenerilor de afaceri şi utilizatorilor site-urilor noastre web (“Subiecţii datelor”). “Date personale” sunt orice informaţii legate de dumneavoastră, care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal, direct sau indirect.

Vă putem prelucra Datele personale conform descrierii din prezenta Politică de confidenţialitate a datelor, precum şi descrierii făcute atunci când colectăm date de la dumneavoastră. Politica de confidenţialitate trebuie citită împreună cu eventualele precizări de natură legală sau termeni şi condiţii ce vă sunt prezentaţi/prezentate atunci când colectăm date de la dumneavoastră (sau într-o etapă ulterioară) sau care sunt disponibili/disponibile în alte pagini ale site-ului nostru web.

Atunci când utilizaţi site-ul web vă procesăm datele personale colectate prin utilizarea de module cookie, în conformitate cu Politica noastră privind modulele cookie. Vă rugăm să consultaţi Politica privind modulele cookie.

B. CINE RĂSPUNDE DE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

Noi, CooperSurgical, cu sediul social în Europa, la adresa: Knardrupvej 2, 2760 Målov, Danemarca, suntem controlorii datelor dumneavoastră personale. Putem fi contactaţi la [email protected] şi la tel: +45 4679 0200.

Atunci când CooperSurgical partajează Date personale cu afiliaţii CooperSurgical (“Afiliaţii”, ceea ce înseamnă subsidiarele, compania mamă şi subsidiarele sale), Afiliaţii sunt şi controlori de date, aşa cum se explică în prezenta Politică de confidenţialitate a datelor. Datele Afiliaţilor, inclusiv locaţiile acestora, sunt prezentate pe https://www.coopersurgical.com/Affiliates şi în Anexa 1.

În prezenta Politică de confidenţialitate a datelor, referirile la “noi”, “al nostru” sau “ai noştri” înseamnă CooperSurgical şi/sau Afiliaţii săi. Referirile la “dumneavoastră” şi “al dumneavoastră” înseamnă Subiecţii datelor.

C. TIPUL DATELOR PROCESATE ŞI MOTIVUL PROCESĂRII?

Printre tipurile de date pe care le putem colecta de la dumneavoastră, în funcţie de modul în care interacţionaţi cu noi (de ex., modul în care ne utilizaţi site-urile web) şi printre scopurile procesării, se numără:

Categoria Subiectulu i datelor

Tipul informaţiilor

Scopurile procesării

Baza legală a procesării

Clinici şi medici

 • numele
 • adresa (de serviciu şi personal)
 • adresa de e-mail
 • numerele de telefon (de serviciu şi personale)
 • istoricul achiziţiilor dumneavoastră
 • Funcţia la serviciu
 • Domeniul de activitate
 • Canalele media
 • trimiterea către dumneavoastră a bunurilor achiziţionate de la noi
 • prestarea serviciilor achiziţionate de la noi
 • executarea unui contract pe care-l avem cu dumneavoastră, inclusiv încasarea plăţilor pe care le faceţi, trimiterea de facturi, extrase, mementouri pentru reînnoirea serviciului şi mementouri de plată
 • trimiterea de mesaje de altă natură decât cea publicitară
 • trimiterea de mesaje de marketing (inclusiv a buletinelor informative prin e-mail) aferente produselor şi serviciilor noastre, dacă le-aţi solicitat
 • respectarea obligaţiilor noastre legale şi de reglementare
 • executarea unui contract pe care-l avem cu dumneavoastră
 • consimţământu l dumneavoastră (dacă a fost solicitat şi oferit)

Clienţi potenţiali

 • numele
 • adresa (de serviciu şi personal)
 • adresa de e-mail
 • numerele de telefon (de serviciu şi personale)
 • trimiterea de mesaje de marketing (inclusiv a buletinelor informative prin email) aferente produselor, serviciilor noastre, noutăţilor ştiinţifice şi din domeniu, dacă le-aţi solicitat
 • consimţământu l dumneavoastră (dacă a fost solicitat şi oferit)

Clienţi (inclusiv clinici)

 • numele
 • adresa (de serviciu şi personal)
 • adresa de e-mail
 • numerele de telefon (de serviciu şi personale)
 • funcţia şi rolul dumneavoastră la serviciu
 • trimiterea către dumneavoastră a bunurilor achiziţionate de la noi
 • prestarea serviciilor achiziţionate de la noi
 • executarea unui contract în derulare, inclusiv încasarea plăţilor, trimiterea de facturi, extrase, mementouri de reînnoire a serviciului şi mementouri de plată
 • trimiterea de mesaje de altă natură decât cea publicitară
 • trimiterea de mesaje de marketing (inclusiv a buletinelor informative prin e-mail) aferente produselor şi serviciilor noastre, dacă le-aţi solicitat
 • respectarea obligaţiilor noastre legale şi de reglementare
 • executarea unui contract pe care-l avem cu dumneavoastră
 • consimţământu l dumneavoastră (dacă a fost solicitat şi oferit)

Furnizori existenţi şi potenţiali

 • numele
 • adresa (de serviciu şi personală)
 • adresa de e-mail
 • adresa IP
 • numerele de telefon (de serviciu şi personale)
 • funcţia şi rolul dumneavoastră la serviciu
 • comanda de bunuri şi servicii de la dumneavoastră
 • Solicitarea de bunuri şi servicii pe care ni le-aţi putea oferi
 • trimiterea de mesaje de altă natură decât cea publicitară
 • mesaje de natură comercială
 • executarea unui contract pe care-l avem în derulare cu dumneavoastră, inclusiv emiterea de ordine de achiziţie şi efectuarea de plăţi către dumneavoastră
 • respectarea obligaţiilor noastre legale şi de reglementare
 • executarea unui contract pe care-l avem cu dumneavoastră
 • consimţământu l dumneavoastră (dacă a fost solicitat şi oferit)

Utilizatorii site-urilor noastre web

 • modulele cookie
 • adresa IP
 • locaţia geografică
 • tipul şi versiunea de browser
 • sistemul de operare
 • informaţii despre accesarea şi utilizarea site-urilor noastre web
 • administrarea site-urilor noastre web
 • personalizarea site-urilor noastre web
 • activarea posibilităţii de utilizare a serviciilor disponibile pe site-urile noastre web
 • respectarea obligaţiilor noastre legale şi de reglementare
 • executarea unui contract pe care-l avem cu dumneavoastră
 • consimţământu l dumneavoastră (dacă a fost solicitat şi oferit)

Scopurile noastre comerciale: este posibil să vă utilizăm datele personale şi în scopuri operaţionale (interese legitime) precum:

 • contabilitate, analiză statistică, scopuri de raportare internă şi cercetare;
 • pentru investigarea eventualelor reclamaţii pe care le faceţi;
 • pentru prezentarea de dovezi în caz de controverse existente sau anticipate între dumneavoastră şi noi;
 • pentru detectarea şi prevenirea fraudelor, a altor activităţi infracţionale şi în scop de management al riscurilor;
 • pentru recuperarea operaţională şi în urma unor dezastre (de ex. pentru crearea de copii de rezervă);
 • pentru menţinerea securităţii reţelei şi a informaţiilor;
 • pentru a vă contacta în calitate de reprezentant al unei companii care este client sau furnizor, pe subiecte asociate relaţiei pe care o avem cu compania respectivă;
 • pentru a vă contacta în calitate de reprezentant al unei companii pe care o considerăm ca potenţial client sau furnizor;
 • pentru a vă contacta în legătură cu o acţiune caritabilă pe care o sprijinim;
 • pentru găzduirea, întreţinerea şi asistarea în orice alt mod a funcţionării site-urilor noastre web, inclusiv pentru particularizarea diferitelor aspecte ale acestora pentru a vă îmbunătăţi experienţa;
 • pentru păstrarea/depozitarea documentelor şi datelor;
 • pentru protecţia drepturilor, proprietăţii şi/sau a menţinerii siguranţei companiilor CooperSurgical şi a eventualilor Afiliaţi, a personalului şi a terţilor; şi
 • pentru asigurarea calităţii serviciilor pe care le prestăm clienţilor şi altor Subiecţi ai datelor.

Considerăm că riscul asociat drepturilor dumneavoastră la protecţia datelor, relativ la Datele personale pe care le procesăm pe baza intereselor noastre legitime nu este excesiv sau prea intruziv. De asemenea, am adoptat măsuri de protecţie a drepturilor dumneavoastră prin asigurarea unor perioade de păstrare şi sisteme de control adecvate.

Suplimentar, este posibil să vă utilizăm Datele personale în scopuri suplimentare, specificate clar în punctul de colectare a Datelor personale.

Dacă nu doriţi să ne prezentaţi Datele personale pe care le solicităm, este posibil să nu fim în măsură să vă oferim produsele şi/sau serviciile pe care le-aţi solicitat sau să nu atingem altfel scopul/scopurile pentru care am solicitat Datele personale.

D. CUM ŞI DE CE PARTAJĂM DATE CU TERŢE PĂRŢI?

Anumite produse şi/sau servicii pe care le oferim necesită implicarea unor terţe părţi. Nu vindem, închiriem, distribuim sau disponibilizăm în alt mod Datele personale către terţe părţi, cu excepţia faptului că este posibil să partajăm informaţii în cadrul grupului nostru de companii, cu prestatorii de servicii şi alte terţe părţi, în scopurile prezentate în prezenta Politică:

a) Partajarea datelor cu grupul CooperSurgical

CooperSurgical poate partaja Datele personale cu Afiliaţii:

 • dacă este necesar să facem acest lucru pentru a putea oferi produsele şi/sau serviciile sau informaţiile pe care le-aţi solicitat; de exemplu, transferăm Datele personale în Statele Unite şi Africa de Sud.
 • dacă sunteţi de acord să facem acest lucru (de ex. atunci când vă exprimaţi consimţământul pentru a primi mesaje de marketing de la Afiliaţi)

b) Partajarea datelor cu prestatorii de servicii

De asemenea, partajăm Datele personale cu prestatorii de servicii terţi, pe care-i angajăm pentru a presta diferite servicii, aferente următoarelor:

 • livrărilor de produse (de ex., curieri şi clinici);
 • servicii de marketing şi publicitate (de ex. agenţii de marketing, agenţii interactive, furnizori de soluţii de e-mail);
 • site-urile noastre web (de ex. găzduirea şi întreţinerea acestora);
 • Servicii şi soluţii IT (de ex. asigurarea stocării datelor, asistenţă la gestionarea bazei de date);

Am selectat cu atenţie aceşti prestatori de servicii şi am adoptat măsuri pentru a proteja în mod adecvat Datele personale. Toţi prestatorii noştri de servicii sunt obligaţi prin contract scris să proceseze Datele personale care le sunt transmise numai în scopul prestării serviciului respectiv către noi şi implementării unor măsuri de siguranţă adecvate pentru a proteja Datele personale.

c) Partajarea datelor cu alţi destinatari

Este posibil să partajăm Datele personale şi cu:

 • contabilii noştri, auditorii, avocaţii sau consultaţi similari, atunci când le solicităm consultanţă de specialitate;
 • oricare altă terţă parte, dacă avem datoria de divulgare sau partajare a Datelor personale, pentru a respecta eventuale obligaţii legale sau pentru a proteja drepturile, proprietatea şi/sau siguranţa companiilor CooperSurgical, a oricărui Afiliat, a personalului sau al unor terţi;
 • oricare altă terţă parte, în scopul de a acţiona conform cu cerinţele unei instanţe, a unei autorităţi de reglementare sau agenţii guvernamentale, de exemplu, respectarea unui ordin judecătoresc sau acţionarea în conformitate cu o lege sau reglementare aplicabilă; sau
 • investitorii sau alte terţe părţi relevante, în eventualitatea unei posibile vânzări sau altei tranzacţii corporatiste asociate companiilor CooperSurgical şi/sau oricărui Afiliat al acestora.

E. TRANSFERURILE INTERNAŢIONALE DE DATE PERSONALE

Transferul Datelor personale către şi între Afiliaţi, prestatori de servicii sau alţi destinatari poate implica trimiterea Datelor personale în afara Spaţiului Economic European (“EEA“), în locaţii care ar putea să nu asigure acelaşi nivel de protecţie precum cel din ţările EEA, inclusiv către ţări terţe care nu sunt acoperite de o decizie adecvată a Comisiei Europene, inclusiv în ţări precum: SUA şi Africa de Sud

Totuşi, putem să transferăm Date personale în afara EEA doar în următoarele cazuri:

 • dacă transferul se realizează către o locaţie sau printr-o metodă sau în circumstanţe considerate de Comisia Europeană ca asigurând o protecţie adecvată a Datelor personale;
 • dacă am implementat clauzele standard de protecţie a datelor adoptate de Comisia Europeană sau de către o autoritate relevantă pentru protecţia datelor; sau
 • dacă nu se aplică niciuna dintre cele de mai sus, dar avem permisiunea legală să facem acest lucru, de exemplu, dacă transferul este necesar pentru executarea unui contract încheiat cu sau în interesul dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea în cazul acţiunilor în justiţie.

Puteţi solicita detalii suplimentare despre măsurile de protecţie pe care le-am adoptat cu privire la transferurile de Date personale în afara EEA şi, dacă este aplicabil, o copie a clauzelor standard de protecţie a datelor pe care le-am implementat, contactându-ne la: [email protected].

F. CÂT TIMP STOCĂM DATELE PERSONALE?

Politica noastră este de a reţine Datele personale pe durata necesară scopului sau scopurilor în care au fost colectate (de ex., pentru executarea unui contract încheiat cu dumneavoastră). Totuşi, este posibil să fim obligaţi să stocăm anumite Date personale un timp mai îndelungat, luând în considerare factori precum:

 • obligaţii legale conform legislaţiei în vigoare de păstrare a datelor o anumită perioadă de timp ( de ex. conformarea cu cerinţele de impozitare şi contabilitate);
 • stabilirea, exercitarea sau apărarea în caz de acţiuni în justiţie (de ex., în scopul unei posibile controverse).

Deşi continuăm să vă procesăm Datele personale, ne vom asigura că acestea sunt tratate conform prezentei Politici de confidenţialitate a datelor. Alternativ, ştergem sau anonimizăm în mod securizat Datele personale, dacă nu mai sunt necesare.

Dacă doriţi să aflaţi durata păstrării Datelor personale pentru un anumit scop ne puteţi contacta la: [email protected]. Pentru informaţii suplimentare privind durata de stocare a modulelor cookie vă rugăm să consultaţi Politica noastră privind modulele cookie.

G. CUM VĂ PROTEJĂM DATELE?

Suntem de acord că Datele personale pot fi confidenţiale. Vom păstra confidenţialitatea acestora şi le vom proteja în conformitate cu Politica privind confidenţialitatea datelor şi a tuturor prevederilor legale în vigoare, inclusiv a Regulamentului General pentru Protecţia Datelor 2016/679 (“RGPD“).

Am implementat măsuri de securitate tehnice şi operaţionale pentru a proteja Datele personale împotriva pierderii, utilizării inadecvate sau modificării neautorizate sau distrugerii. Printre aceste măsuri se numără utilizarea de firewalluri, criptări, proceduri de gestionare adecvată a drepturilor de acces, selectarea atentă a procesatorilor şi alte măsuri rezonabile de natură tehnică şi comercială, pentru asigurarea unei protecţii adecvate Datelor personale. Dacă este cazul, efectuăm şi copii de rezervă şi folosim şi alte asemenea măsuri pentru a preveni deteriorarea accidentală sau distrugerea Datelor personale. Aceste măsuri asigură un nivel adecvat de securitate faţă de riscurile inerente procesării şi naturii Datelor personale ce trebuie protejate.

Vă rugăm să reţineţi, totuşi, că atunci când transmiteţi date prin internet, siguranţa acestora nu poate fi niciodată garantată 100%. Pentru procesarea plăţilor pe care le faceţi online folosim un cunoscut sistem de plată online securizat.

În eventualitatea unei accesări a Datelor personale care vă poate expune unui risc semnificativ vă vom informa prompt.

H. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Următoarea secţiune explică drepturile care vă revin şi pe care le puteţi exercita. Diferitele drepturi nu sunt absolute, fiecare fiind supus anumitor excepţii sau calificări în conformitate cu RGPD şi cu alte prevederi general aplicabile ale legislaţiei de protecţie a datelor.

 • Dreptul de a fi informat – aveţi dreptul de a primi informaţii clare, transparente şi uşor de înţeles privind modul în care vă utilizăm Datele personale. Acesta este motivul pentru care vă prezentăm aceste informaţii în prezenta Politică de confidenţialitate a datelor şi în orice notificare legală sau termeni şi condiţii pe care vi le transmitem.
 • Dreptul de access – aveţi dreptul de a obţine de la noi confirmarea procesării sau neprocesării Datelor dumneavoastră personale de către noi, precum şi referitor la anumite informaţii (similare celor prezentate în prezenta Politică) despre modul în care sunt utilizate. De asemenea, aveţi dreptul de a vă accesa Datele personale, prin solicitarea unei copii a Datelor personale care vă privesc. Aceasta are rolul de a vă informa şi de a vă oferi posibilitatea de a verifica dacă vă utilizăm Datele personale în conformitate cu legislaţia pentru protecţia datelor. Putem refuza să prezentăm informaţii dacă această acţiune ar dezvălui date personale ale unui terţ sau ar afecta negativ drepturile unui terţ.
 • Dreptul la rectificare – puteţi să ne solicitaţi să luăm măsuri pentru corectarea Datelor dumneavoastră personale, dacă acestea sunt incorecte sau incomplete (de ex., dacă avem un nume greşit sau o adresă greşită).
 • Dreptul la ştergere – acesta este cunoscut şi ca “dreptul de a fi uitat” şi, în termeni simpli, vă oferă posibilitatea de a solicita ştergerea sau eliminarea Datelor personale dacă, de exemplu, nu există niciun motiv adecvat să vi le utilizăm în continuare sau dacă utilizarea este ilegală. Acesta nu este, totuşi, un drept general la ştergere şi există anumite excepţii, de ex. dacă trebuie să folosim datele pentru a ne apăra într-o acţiune în instanţă sau să respectăm o obligaţie legală.
 • Dreptul de a restricţiona procesarea – aveţi dreptul de a “bloca” sau suprima continuarea utilizării Datelor dumneavoastră personale atunci când evaluăm o solicitare de rectificare sau ca alternativă la ştergere. Atunci când procesarea este restricţionată mai putem stoca Datele personale, dar nu le mai putem utiliza.
 • Dreptul de portare a datelor – aveţi dreptul de a obţine şi reutiliza anumite Date personale în scop propriu, de la diferite organizaţii (care sunt controlori de date separaţi). Aceasta este valabilă numai pentru Datele personale pe care ni le-aţi oferit nouă, pe care le procesăm cu consimţământul dumneavoastră şi în scopul îndeplinirii contractului, care sunt procesate prin mijloace automate. În acest caz vă vom transmite o copie a datelor într-un format structurat, frecvent utilizat şi accesibil prin dispozitive informatice sau (dacă este posibil din punct de vedere tehnic) putem transmite datele direct unui alt controlor de date.
 • Dreptul de a obiecta – aveţi dreptul de a obiecta la anumite tipuri de prelucrare, pe baza unor motive asociate situaţiei dumneavoastră specifice, în orice moment, în măsura în care procesarea se face în scopurile legitime ale CooperSurgical, ale oricărui Afiliat sau de către un destinatar al datelor. Vom avea permisiunea de a continua procesarea Datelor personale dacă putem dovedi că există motive legitime convingătoare care depăşesc interesele, drepturile şi libertăţile dumneavoastră sau dacă acestea sunt necesare în scopul stabilirii, exercitării sau apărării în caz de acţiuni în justiţie. Dacă obiectaţi faţă de procesarea Datelor personale în scopuri de marketing, nu le vom mai procesa în aceste scopuri.
 • Dreptul de a vă retrage consimţământul – atunci când vă procesăm Datele personale pe bază de consimţământ aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment. Oricum, retragerea nu afectează legitimitatea procesării efectuate anterior retragerii.

I. CUM NE PUTEŢI CONTACTA

Dacă doriţi să solicitaţi informaţii suplimentare sau să vă exercitaţi unul dintre drepturile de mai sus sau sunteţi nemulţumit de modul în care vă gestionăm Datele personale, contactaţi responsabilul nostru cu protecţia datelor la: [email protected].

Înainte de a vă evalua solicitarea este posibil să vă solicităm date suplimentare pentru a vă identifica. Dacă nu prezentaţi datele solicitate şi, prin urmare, vom fi în imposibilitatea de a vă identifica, este posibil să refuzăm să dăm curs solicitării dumneavoastră.

În general vom răspunde solicitării dumneavoastră în decurs de o lună de la primire. Este posibil să prelungim această perioadă cu încă două luni dacă este necesar, având în vedere complexitatea şi numărul de solicitări pe care l-aţi trimis.

Nu percepem nicio taxă pentru asemenea comunicări sau acţiuni pe care le întreprindem, decât dacă:

 • solicitaţi copii suplimentare ale Datelor personale în curs de procesare, caz în care este posibil să aplicăm o taxă pentru costurile administrative rezonabile sau
 • dacă trimiteţi în mod clar solicitări nefondate sau excesive, în special ca urmare a caracterului repetitiv al acestora, caz în care fie aplicăm o taxă pentru costurile administrative rezonabile sau refuzăm să dăm curs solicitării.

Dacă nu sunteţi satisfăcut de răspunsul nostru la solicitare sau consideraţi că modul în care vă procesăm Datele personale nu este conform cu legislaţia de protecţie a acestora, puteţi face o reclamaţie la autoritatea relevantă pentru protecţia datelor. În Danemarca, autoritatea pentru protecţia datelor este Inspectorul General pentru Protecţia Datelor Personale (Datatilysnet) sau succesorul acestuia.