„COOPERSURGICAL“ DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Choose your language:

A. APIE ŠIĄ POLITIKĄ

Mes esame pasiryžę suteikti jums profesionalių ir vertingų produktų ir paslaugų užtikrindami jūsų privatumą.

Šioje duomenų privatumo politikoje (politikoje) nurodoma kada, kodėl ir kaip mes renkame, naudojame ir kitaip tvarkome (kartu – tvarkome) mūsų klientų, potencialių klientų, pardavėjų, potencialių pardavėjų, verslo partnerių ir mūsų svetainių naudotojų (duomenų subjektų) asmeninę informaciją. Asmens duomenys – tai bet kokia su jumis susijusi informacija, kuri gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai naudojama jums asmeniškai identifikuoti.

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis taip, kaip aprašyta šioje duomenų privatumo politikoje ir kaip nurodoma tada, kai surenkame jūsų duomenis. Mūsų privatumo politika turi būti aiškinama kartu su kitais teisiniais pranešimais ir sąlygomis, kurios jums pateikiamos, kai mes surenkame jūsų duomenis (ar vėlesniu etapu), arba kurios yra pateiktos kituose mūsų interneto svetainės puslapiuose.

Jei naudosite mūsų svetaines, mes tvarkysime jūsų asmens duomenis, surinktus naudojant slapukus pagal mūsų slapukų politiką. Peržiūrėkite mūsų slapukų politiką.

B. KAS ATSAKO UŽ JŪSŲ DUOMENIS?

Mes, „CooperSurgical“, kurios pagrindinė buveinė yra Europoje: Knardrupvej 2, 2760 Målov, Denmark (Danija), – esame jūsų asmens duomenų valdytojas. Su mumis galima susisiekti adresu [email protected] ir tel.: +45 4679 0200.

Jeigu „CooperSurgical“ dalijasi asmens duomenimis su „CooperSurgical“ filialais (filialai, tai yra, mūsų dukterinės įmonės, mūsų pagrindinė kontroliuojančioji bendrovė ir jos dukterinės įmonės), šie filialai irgi yra duomenų valdytojai, kaip paaiškinta šioje duomenų privatumo politikoje. Išsami informacija apie filialus, įskaitant jų adresus, yra pateikta https://www.coopersurgical.com/Affiliates ir 1 priede.

Šioje duomenų privatumo politikoje nuorodos „mes“, „mus“ arba „mūsų“ reiškia „CooperSurgical“ ir (arba) filialus. Nuorodos „jūs“, „jus“ ir „jūsų“ reiškia duomenų subjektus.

C. KOKIUS DUOMENIS MES TVARKOME IR KODĖL?

Atsižvelgdami į tai, kaip jūs bendraujate su mumis (pvz., kaip naudojate mūsų svetaines), ir į duomenų tvarkymo tikslus, mes galime rinkti tokio pobūdžio informaciją apie jus:

Duomenų subjekto kategorija

Informacijos rūšis

Apdorojimo tikslai

Teisinis pagrindas duomenims apdoroti

Klinikos ir gydytojai

 • jūsų vardas, pavardė
 • jūsų adresas (įmonės ir asmeninis)
 • jūsų el. pašto adresas
 • jūsų telefono numeriai (įmonės ir asmeniniai)
 • jūsų pirkimo istorija
 • pareigos
 • darbo sektorius
 • žiniasklaidos kanalai
 • siunčiant jums iš mūsų įsigytas prekes
 • teikiant jums iš mūsų įsigytas paslaugas
 • vykdant sutarties, kurią mes sudarėme su jumis, sąlygas, įskaitant jūsų mokėjimų priėmimą, sąskaitų faktūrų siuntimą, ataskaitas, priminimus dėl paslaugų atnaujinimo ir priminimus apie mokėjimus
 • siunčiant jums komercinius pranešimus ne rinkodaros tikslais
 • siunčiant jums komercinius pranešimus rinkodaros tikslais (įskaitant mūsų el. pašto naujienlaiškius), susijusius su mūsų produktais ar paslaugomis, jei jų paprašėte
 • vykdant mūsų teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus
 • vykdant sutarties, kurią mes sudarėme su jumis, sąlygas
 • jūsų sutikimas (jei paprašyta ir suteikta)

Potencialūs klientai

 • jūsų vardas, pavardė
 • jūsų adresas (įmonės ir asmeninis)
 • jūsų el. pašto adresas
 • jūsų telefono numeriai (įmonės ir asmeniniai)
 • siunčiant jums komercinius pranešimus rinkodaros tikslais (įskaitant mūsų el. pašto naujienlaiškius), susijusius su mūsų produktais ar paslaugomis, mokslo ir sektoriaus naujienomis, jei jų paprašėte
 • jūsų sutikimas (jei paprašyta ir suteikta)

Klientai (įskaitant klinikas)

 • jūsų vardas, pavardė
 • jūsų adresas (įmonės ir asmeninis)
 • jūsų el. pašto adresas
 • jūsų telefono numeriai (įmonės ir asmeniniai)
 • jūsų pareigų pavadinimas, pareigos
 • siunčiant jums iš mūsų įsigytas prekes
 • teikiant jums iš mūsų įsigytas paslaugas
 • vykdant sutarties, kurią mes sudarėme su jumis, sąlygas, įskaitant jūsų mokėjimų priėmimą, sąskaitų faktūrų siuntimą, ataskaitas, priminimus dėl paslaugų atnaujinimo ir priminimus apie mokėjimus
 • siunčiant jums komercinius pranešimus ne rinkodaros tikslais
 • siunčiant jums komercinius pranešimus rinkodaros tikslais (įskaitant mūsų el. pašto naujienlaiškį), susijusius su mūsų produktais ar paslaugomis, jei jų paprašėte
 • vykdant mūsų teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus
 • vykdant sutarties, kurią mes sudarėme su jumis, sąlygas
 • jūsų sutikimas (jei paprašyta ir suteikta)

Pardavėjai ir
potencialūs pardavėjai

 • jūsų vardas, pavardė
 • jūsų adresas (įmonės ir asmeninis)
 • jūsų el. paštas adresas
 • jūsų telefono numeriai (įmonės ir asmeniniai)
 • jūsų pareigų pavadinimas, pareigos
 • užsakant prekes ir paslaugas iš jūsų
 • teiraujantis apie prekes ir paslaugas, kurias galbūt galėsite mums teikti
 • siunčiant jums komercinius pranešimus ne rinkodaros tikslais
 • vykdant sutarties, kurią mes sudarėme su jumis, sąlygas, įskaitant pirkimo užsakymų parengimą ir sumokėjimą jums
 • vykdyti mūsų teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus
 • vykdant sutarties, kurią mes sudarėme su jumis, sąlygas
 • jūsų sutikimas (jei prašoma ir suteikiama)

Mūsų svetainių vartotojai

 • slapukai
 • IP adresas
 • geografinė padėtis
 • naršyklės tipas ir versija
 • operacinė sistema
 • informacija apie jūsų apsilankymus ir mūsų svetainių naudojimą
 • administruojant mūsų svetaines
 • personalizuojant mūsų svetaines
 • užtikrinant jums galimybę naudotis mūsų svetainėse teikiamomis paslaugomis
 • vykdant mūsų teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus
 • vykdant sutarties, kurią mes sudarėme su jumis, sąlygas
 • jūsų sutikimas (jei paprašyta ir suteikta)

Mūsų verslo tikslai – gali būti, kad mes naudosime jūsų asmens duomenis taip pat ir mūsų vidaus verslo tikslais (siekdami mūsų teisėtų interesų), pavyzdžiui:

 • vykdydami apskaitą, statistinę analizę, rengdami vidaus ataskaitas ir atlikdami tyrimus;
 • tirdami bet kokius jūsų pateiktus skundus;
 • pateikdami įrodymus kilus bet kokiems ginčams tarp jūsų ir mūsų ar numatant, kad gali kilti tokie ginčai;
 • sukčiavimo, kitų nusikalstamų veikų nustatymo ir prevencijos bei rizikos valdymo tikslais;
 • atkuriant veiklą po ekstremalių įvykių (pvz., sukuriant atsargines kopijas);
 • užtikrinant tinklo ir informacijos saugumą;
 • norėdami susisiekti su jumis kaip su įmonės, kuri yra klientas ar pardavėjas, atstovu, nes palaikome ryšius su ta įmone;
 • norėdami susisiekti su jumis kaip su įmonės, kurią mes laikome potencialiu klientu ar pardavėju, atstovu;
 • norėdami susisiekti su jumis dėl labdaros priežasčių, kurioms pritariame;
 • suteikiant svetainių prieglobą, jas prižiūrint ir kitaip palaikant mūsų svetainių veikimą, įskaitant mūsų svetainių įvairių aspektų pritaikymą siekiant pagerinti jūsų patirtį;
 • dokumentų ir duomenų laikymo ir saugojimo tikslais;
 • siekdami apsaugoti „CooperSurgical”, bet kurio filialo, jo personalo ir kitų asmenų teises, turtą ir (arba) užtikrinti jų saugumą; ir
 • siekdami užtikrinti mūsų paslaugų, kurias teikiame mūsų klientams ir kitiems duomenų subjektams, kokybę.

Mes tikime, kad rizika, susijusi su jūsų teisėmis į duomenų apsaugą, kai tvarkome asmens duomenis remdamiesi savo teisėtais interesais, nėra pernelyg didelė arba pernelyg nepažeidžia jūsų privatumo. Mes įdiegėme ir tam tikras jūsų teisių apsaugos priemones užtikrindami tinkamus saugojimo laikotarpius ir saugumo kontrolę.

Be to, mes galime naudoti jūsų asmens duomenis papildomais konkrečiais tikslais, kuriuos jums aiškiai nurodome prieš pradėdami rinkti jūsų asmens duomenis.

Jei nuspręsite nepateikti savo asmeninių duomenų, kurių mes paprašėme, gali būti, kad negalėsime jums pateikti jūsų prašomų produktų ir (arba) paslaugų ar kitaip įvykdyti ketinimą (-us), dėl kurio (-ių) tokių asmens duomenų paprašėme.

D. KAIP IR KADA MES DALIJAMĖS DUOMENIMIS SU TREČIAISIAIS ASMENIMIS?

Tiekiant kai kuriuos mūsų produktus ir (arba) paslaugas, yra būtina, kad dalyvautų ir tretieji asmenys. Mes neparduodame, nenuomojame, neplatiname ar kitaip nepateikiame į rinką asmens duomenų, kad jais galėtų naudotis tretieji asmenys, išskyrus tai, kad galbūt mes pasidalysime informacija su mūsų įmonių grupe, mūsų paslaugų teikėjais ir kitais trečiaisiais asmenimis šioje politikoje nurodytais tikslais:

a) Dalijimasis duomenimis „CooperSurgical“ grupėje

Gali būti, kad „CooperSurgical“ pasidalys jūsų asmens duomenimis su filialais:

 • jeigu to reikės norint tiekti produktus ir (arba) suteikti paslaugas ar informaciją, kurios paprašėte; pavyzdžiui, mes perduosime jūsų asmeninius duomenis į Jungtines Amerikos Valstijas ir Pietų Afriką.
 • jeigu jūs sutinkate ir leidžiate mums tai daryti (pvz., kai išreiškiate sutikimą dėl mūsų filialų rinkodaros pranešimų)

b) Dalijimasis duomenimis su paslaugų teikėjais

Mes dalijamės jūsų asmeniniais duomenimis ir su trečiaisiais asmenimis, t. y. mūsų paslaugų teikėjais, su kuriais susitariame dėl įvairių paslaugų teikimo, pvz.:

 • mūsų produktų pristatymo (pvz., kurjeriai ir klinikos);
 • rinkodaros ir reklamos paslaugų (pvz., rinkodaros agentūros, interaktyvios agentūros, el. pašto sprendimų teikėjai);
 • paslaugų, susijusių su mūsų svetainėmis (pvz., mūsų svetainių priegloba ir palaikymas);
 • IT paslaugų ir sprendimų (pvz., teikiant duomenų saugojimo paslaugas, padedant mums tvarkyti duomenų bazę);

Mes kruopščiai atrinkome šiuos paslaugų teikėjus ir įgyvendinome priemones siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Visi mūsų paslaugų teikėjai privalo pasirašyti rašytinę sutartį, kuria jie yra įpareigojami jiems pateiktus asmens duomenis tvarkyti tik siekiant suteikti mums konkrečią paslaugą ir nuolat taikyti reikiamas saugumo priemones jūsų asmens duomenims apsaugoti.

c) Duomenų pateikimas kitiems gavėjams

Mes galime pasidalyti jūsų asmeniniais duomenimis ir su:

 • mūsų buhalteriais, auditoriais, advokatais ar panašiais patarėjais, kai jų paprašome, kad jie suteiktų mums profesionalių patarimų;
 • bet kuriuo kitu trečiuoju asmeniu, jei mes esame įpareigoti atskleisti ar pasidalyti jūsų asmens duomenimis siekdami įvykdyti bet kokius teisinius įsipareigojimus arba apsaugoti „CooperSurgical“, bet kurio jos filialo, jos personalo ir kitų asmenų teises, turtą ir (arba) užtikrinti jų saugumą;
 • bet kuriuo kitu trečiuoju asmeniu, siekdami vykdyti teismo, reguliavimo institucijos ar vyriausybės tarnybos reikalavimus, pavyzdžiui, vykdydami teismo nutartį arba taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas; arba
 • investuotojais ir kitais susijusiais trečiaisiais asmenimis, jei yra numatomas pardavimas ar kitas korporacinis sandoris, susijęs su „CooperSurgical“ ir (arba) bet kuriuo iš filialų.

E. TARPTAUTINIS ASMENINIŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS

Jūsų asmens duomenų perdavimas filialams, paslaugų teikėjams ar kitiems gavėjams gali reikšti, kad jūsų asmens duomenys bus išsiųsti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų į tokias vietas, kuriose galbūt nesuteikiama tokio paties lygio apsauga kaip EEE šalyse, įskaitant trečiąsias šalis, kurioms netaikomas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, įskaitant tokias šalis, kaip: JAV ir Pietų Afrika

Tačiau mes galime jūsų asmens duomenis už EEE ribų perduoti šiais atvejais:

 • kai duomenys perduodami į tokią vietą arba taikant tokius metodus arba tokiomis aplinkybėmis, kuriomis, Europos Komisijos nuomone, užtikrinama reikiama jūsų asmens duomenų apsauga;
 • jeigu esame numatę standartines duomenų apsaugos nuostatas, kurias priėmė Europos Komisija arba atitinkama duomenų apsaugos institucija; arba
 • jei nė vienas iš pirmiau nurodytų atvejų nėra taikytinas, tačiau mums vis tiek yra leidžiama tai daryti, pavyzdžiui, tada, kai toks perdavimas yra būtinas siekiant vykdyti su jumis sudarytą sutartį arba siekiant jūsų interesų arba siekiant pagrįsti, vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus.

Jūs galite paprašyti papildomos informacijos apie apsaugos priemones, kurias mes taikome perduodami asmens duomenis už EEE ribų, ir jei taikytina, standartinių duomenų apsaugos nuostatų, kurių mes laikomės, kopijų, kreipdamiesi į mus šiuo adresu: [email protected].

F. KIEK LAIKO MES SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

Mes laikomės politikos saugoti jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek to reikia norint pasiekti konkretų tikslą arba tikslus, kuriuo arba kuriais tokie duomenys buvo surinkti (pvz., norint įvykdyti su jumis sudarytą susitarimą). Tačiau gali būti, kad mes būsime įpareigoti kai kuriuos asmens duomenis saugoti ilgesnį laikotarpį, atsižvelgiant į tam tikrus veiksnius, pvz.:

 • teisinį (-ius) įpareigojimą (-us) pagal galiojančius teisės aktus saugoti duomenis tam tikrą laiką (pvz., siekiant vykdyti su mokesčiais ir apskaita susijusius reikalavimus);
 • teisėtų reikalavimų pagrindimą, vykdymą arba gynimą (pvz., tikėtino ginčo tikslais).

Jei ir toliau tvarkysime jūsų asmens duomenis, mes užtikrinsime, kad jie būtų tvarkomi laikantis šios duomenų privatumo politikos. Priešingu atveju mes saugiai ištrinsime jūsų asmeninius duomenis arba paversime juos anonimiškais, kai šie duomenys nebebus reikalingi.

Jei norite sužinoti, kiek laiko konkrečiu tikslu saugosime jūsų asmens duomenis, galite susisiekti su mumis adresu: [email protected]. Daugiau informacijos apie tai, kiek laiko yra saugomi slapukai, žr. mūsų slapukų politikoje.

G. KAIP APSAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes pripažįstame, kad jūsų asmens duomenys gali būti konfidencialūs. Mes užtikrinsime jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir apsaugosime juos laikydamiesi mūsų duomenų privatumo politikos ir visų galiojančių įstatymų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 2016/679 (BDAR).

Mes įdiegėme technologines ir operatyvines saugumo priemones siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ar neteisėto pakeitimo ar sunaikinimo. Tokios priemonės apima ugniasienių naudojimą, šifravimą, tinkamus prieigos teisių valdymo procesus, rūpestingą procesorių parinkimą ir kitas techniniu ir komerciniu požiūriu pagrįstas priemones, skirtas tinkamai apsaugoti jūsų asmens duomenis. Be to, tam tikrais atvejais mes galime sukurti atsargines kopijas ir taikyti kitas tokias priemones, kad netyčia nesugadintumėte ar nesunaikintumėte savo asmeninių duomenų. Šios priemonės užtikrina reikiamą apsaugos lygį, kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymo rizika ir saugomų asmens duomenų pobūdžiu.

Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad tada, kai informaciją mums perduodate internetu, niekada negalima garantuoti, kad jie bus 100 % saugūs. Bet kokiems mokėjimams, kuriuos priimame iš jūsų internetu, atlikti mes naudosime pripažintą saugią internetinę mokėjimo sistemą.

Mes nedelsiant informuosime jus apie bet kokius jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimus, kurie gali kelti rimtą pavojų.

H. JŪSŲ TEISĖS

Šiame skyriuje paaiškinamos jūsų teisės, kuriomis galite pasinaudoti. Įvairios teisės nėra absoliučios ir kiekvienai iš jų yra taikomos tam tikros išimtys ar apribojimai pagal BDAR ir kitas visuotinai taikomas duomenų privatumo įstatymų nuostatas.

 • Teisė būti informuotam – jūs turite teisę gauti aiškią, skaidrią ir lengvai suprantamą informaciją apie tai, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis. Būtent dėl šios priežasties mes ir pateikėme jums informaciją šiame duomenų privatumo politikos dokumente ir kituose jums pateiktuose teisiniuose pranešimuose ar sąlygose.
 • Teisė susipažinti su surinktais asmens duomenimis – jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, kad mes tvarkome jūsų asmens duomenis, ir patvirtinimą dėl tam tikros kitos informacijos (panašios į tą, kuri aptariama šioje politikoje) ir to, kaip ji naudojama. Be to, jūs turite teisę susipažinti su apie jus surinktais asmens duomenimis, paprašydami pateikti su jumis susijusių asmens duomenų kopiją. Tai daroma siekiant užtikrinti, kad jūs žinotumėte ir galėtumėte patikrinti, ar mes jūsų informaciją naudojame laikydamiesi duomenų apsaugos įstatymų. Mes galime atsisakyti pateikti informaciją, jeigu kyla pavojus, kad galbūt bus atskleisti kito asmens duomenys arba bus padarytas kitoks neigiamas poveikis kito asmens teisėms.
 • Teisė į ištaisymą – jūs galite paprašyti mūsų imtis priemonių, kad būtų ištaisyti jūsų asmens duomenys, jeigu jie yra netikslūs ar neišsamūs (pvz., jei mes saugome jūsų neteisingą vardą ar adresą).
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis – dar vadinama „teise būti pamirštam“, kuri, paprastai tariant, reiškia, kad galite paprašyti ištrinti ar pašalinti jūsų asmens duomenis, jeigu, pavyzdžiui, nėra jokios įtikinamos priežasties, dėl kurios mes ir toliau galėtume juos naudoti, arba jų naudojimas yra neteisėtas. Tačiau tai nėra bendroji teisė reikalauti ištrinti duomenis, ir yra taikomos tam tikros išimtys, pvz., kai mes privalome naudoti informaciją siekdami apginti teisėtą reikalavimą arba įvykdyti teisinį įpareigojimą.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą – jūs turite teisę „blokuoti“ arba sustabdyti tolesnį jūsų asmens duomenų naudojimą tuo laikotarpiu, kuriuo mes vertiname jūsų prašymą ištaisyti duomenis, arba ši teisė gali būti alternatyva teisei reikalauti ištrinti duomenis. Kai duomenų tvarkymas yra apribojamas, mes ir toliau galime saugoti jūsų asmens duomenis, tačiau negalime jų toliau naudoti.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą – jūs turite teisę gauti ir pakartotinai naudoti tam tikrus asmens duomenis savo reikmėms įvairiose organizacijose (kurios yra atskiros duomenų valdytojos). Tai taikytina tik tiems jūsų asmens duomenims, kuriuos jūs pateikėte mums ir kuriuos mes tvarkome gavę jūsų sutikimą ir siekdami vykdyti sutarties sąlygas, bei kurie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Tokiu atveju mes pateiksime jums jūsų duomenų kopiją susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu arba (jei tai techniškai įmanoma) mes galime perduoti jūsų duomenis tiesiogiai atskiram duomenų valdytojui.
 • Teisė nesutikti – jūs galite bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų taikomi tam tikri duomenų tvarkymo būdai atsižvelgiant į jūsų konkrečią situaciją, jei tokį duomenų tvarkymą „CooperSurgical“, bet kuris jos filialas arba duomenų gavėjas vykdo siekdamas teisėtų interesų. Mums bus leista ir toliau tvarkyti asmens duomenis, jeigu įrodysime, kad yra įtikinamų teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba mes privalome tai daryti siekdami pagrįsti, vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus. Jei nesutinkate, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, mes daugiau netvarkysime jūsų asmens duomenų tokiais tikslais.
 • Teisė atšaukti savo sutikimą – tais atvejais, kai tvarkome jūsų asmens duomenis gavę jūsų sutikimą, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tačiau toks atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki tokio atšaukimo, teisėtumui.

I. KAIP SUSISIEKTI SU MUMIS

Jei norite paprašyti papildomos informacijos arba pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis arba jeigu esate nepatenkinti dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną adresu: [email protected].

Prieš įvertindami jūsų prašymą, galbūt paprašysime pateikti papildomą informaciją, kad galėtume jus identifikuoti. Jei nepateiksite prašomos informacijos ir dėl to mes negalėsime jūsų identifikuoti, gali būti, kad mes atsisakysime vykdyti jūsų prašymą.

Paprastai mes atsakome į jūsų prašymus per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Mes galime pratęsti šį laikotarpį dar dviem mėnesiams, jei tai yra būtina, atsižvelgiant į pateikto prašymo sudėtingumą ir pateiktų prašymų skaičių.

Mes netaikysime jums jokio mokesčio, susijusio su tokiais pranešimais ar veiksmais, kurių imsimės, išskyrus tada, kai:

 • jūs paprašysite pateikti papildomas jūsų tvarkomų asmens duomenų kopijas; tokiu atveju galbūt reikalausime padengti mūsų patirtas pagrįstas administracines išlaidas, arba
 • jūs pateiksite akivaizdžiai nepagrįstus arba neproporcingus prašymus, ypač dėl jų pasikartojančio turinio, tokiu atveju mes galėsime imti mokestį siekdami padengti mūsų patirtas administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal pateiktą prašymą.

Jeigu jūsų netenkina mūsų atsakymas į jūsų skundą arba manote, kad mes tvarkome jūsų asmens duomenis nesilaikydami duomenų apsaugos įstatymo, galite pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos institucijai. Asmens duomenų apsaugos generalinis inspektorius (Datatilysnet) arba jo teisių perėmėjas yra Danijos duomenų apsaugos institucija.