Choose your language:

COOPERSURGICAL DATU PRIVĀTUMA POLITIKA

A. PAR ŠO POLITIKU

Mēs vēlamies jums nodrošināt augsti profesionālus un vērtīgus produktus un pakalpojumus, vienlaikus aizsargājot jūsu privātumu.

Šajā Datu privātuma politikā (arī „Politika“) ir izklāstīts, kad, kāpēc un kā mēs apkopojam, izmantojam un citādi apstrādājam (kopīgi „apstrāde”) mūsu klientu, potenciālo klientu, pārdevēju, potenciālo pārdevēju, biznesa partneru un mūsu vietņu lietotāju („Datu subjektu“) personisko informāciju. „Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz jums un ko var tieši vai netieši izmantot, lai jūs personīgi identificētu.

Mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus, ievācot no jums datus, atbilstoši šai Datu privātuma politikai. Jums jāizlasa mūsu Privātuma politika kopā ar citiem juridiskiem paziņojumiem vai noteikumiem, kas jums tiek darīti zināmi, kad mēs no jums ievācam datus (vai vēlāk), vai kuri ir pieejami citās mūsu tīmekļa vietnes lapās.

Ja izmantojat mūsu vietnes, mēs apstrādāsim jūsu Personas datus, kas apkopoti, izmantojot sīkdatnes, atbilstoši mūsu Sīkdatņu politikai. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu Sīkdatņu politiku.

B. KAS ATBILD PAR JŪSU DATIEM?

Mēs, CooperSurgical, kura galvenais birojs atrodas Eiropā: Knardrupvej 2, 2760 Målov, Dānijā, esam jūsu Personas datu kontrolieris. Ar mums var sazināties pa e-pastu [email protected] un pa tālruni +45 4679 0200.

Ja CooperSurgical koplieto Personas datus ar CooperSurgical filiālēm („Filiāles”), kas ir mūsu meitasuzņēmumi, mūsu galvenā kontrolakciju sabiedrība un tās meitasuzņēmumi), arī Filiāles ir datu kontrolieri, kā izklāstīts šajā Datu privātuma politikā. Sīkāka informācija par Filiālēm, tostarp par to atrašanās vietu, ir pieejama vietnē https://www.coopersurgical.com/Affiliates un 1. pielikumā.

Šajā Datu privātuma politikā atsauces uz „mēs”, „mūs” vai „mūsu” ir atsauces uz CooperSurgical un/vai Filiālēm. Atsauces uz „jums” un „jūsu” ir atsauces uz datu subjektiem.

C. KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM UN KĀPĒC?

Jūsu dati, ko mēs apkopojam, un to veids atšķiras atkarībā no tā, kāda ir jūsu saistība ar mums (piemēram, kā jūs izmantojat mūsu vietnes), kā arī atšķiras to apstrādes mērķi, proti:

Datu subjekta kategorija

Informācijas veids

Apstrādes mērķis

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Klīnikas un ārsti

 • jūsu vārds, uzvārds
 • jūsu adrese (uzņēmuma un mājas)
 • jūsu e-pasta adrese
 • jūsu tālruņa numuri (uzņēmuma un mājas)
 • jūsu pirkumu vēsture
 • Amata nosaukums
 • Darbības joma
 • Mediju kanāli
 • lai nosūtītu jums pie mums nopirktās preces;
 • lai piegādātu jums no mums iegādātos pakalpojumus;
 • lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu, tostarp ai iekasētu no jums maksājumus, nosūtītu rēķinus, paziņojumus, atgādinājumus par pakalpojumu atjaunošanu un veicamajiem maksājumiem;
 • lai nosūtītu jums komerciālus paziņojumus, kas nav saistīti ar mārketingu;
 • lai nosūtītu jums mārketinga paziņojumus (tostarp mūsu e-pasta informatīvo biļetenu), par mūsu produktiem vai pakalpojumiem, ja esat tos pieprasījis;
 • lai ievērotu mūsu juridiskās un normatīvās saistības;
 • lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu;
 • jūsu piekrišana (ja tiek pieprasīta un tiek sniegta)

Potenciālie klienti

 • jūsu vārds, uzvārds
 • jūsu adrese (uzņēmuma un mājas)
 • jūsu e-pasta adrese
 • jūsu tālruņa numuri (uzņēmuma un mājas)
 • lai nosūtītu jums mārketinga paziņojumus (tostarp mūsu e-pasta informatīvo biļetenu), par mūsu produktiem vai pakalpojumiem, ja esat tos pieprasījis
 • jūsu piekrišana (ja tiek pieprasīta un tiek sniegta)

Klienti (tostarp klīnikas)

 • jūsu vārds, uzvārds
 • jūsu adrese (uzņēmuma un mājas)
 • jūsu e-pasta adrese
 • jūsu tālruņa numuri (uzņēmuma un mājas)
 • jūsu amats, darba pienākumi
 • lai nosūtītu jums pie mums nopirktās preces;
 • lai piegādātu jums no mums iegādātos pakalpojumus;
 • lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu, tostarp, lai iekasētu no jums maksājumus, nosūtītu rēķinus, paziņojumus, atgādinājumus par pakalpojumu atjaunošanu un veicamajiem maksājumiem;
 • lai nosūtītu jums komerciālus paziņojumus, kas nav saistīti ar mārketingu;
 • lai nosūtītu jums mārketinga paziņojumus (tostarp mūsu e-pasta informatīvo biļetenu), par mūsu produktiem vai pakalpojumiem, ja esat tos pieprasījis
 • lai ievērotu mūsu juridiskās un normatīvās saistības;
 • lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu;
 • jūsu piekrišana (ja tiek pieprasīta un tiek sniegta)

Pārdevēji un potenciālie pārdevēji

 • jūsu vārds
 • jūsu adrese (uzņēmuma un mājas)
 • jūsu e-pasta adrese
 • jūsu tālruņa numuri (uzņēmuma un mājas)
 • jūsu amata nosaukums, darba pienākumi
 • lai pasūtītu no jums preces un pakalpojumus
 • uzzinātu par precēm un pakalpojumiem, kurus jūs varētu mums pi egādāt
 • lai nosūtītu jums komerciālus paziņojumus, kas nav saistīti ar mārketingu komerciālus paziņojumus
 • lai izpildītuar jumsnoslēgto līgumu, tostarp, lai izsniegtu jums pirkuma pasūtījumuunpārskaitītu jums maksājumus
 • lai ievērotu mūsu juridiskās un normatīvās saistības
 • lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu
 • jūsu piekrišana (jatiek pieprasīta un tiek sniegta)

Mūsu vietnes lietotāji

 • sīkdatnes;
 • IP adrese;
 • ģeogrāfiskā atrašanās vieta;
 • pārlūkprogramm as tips un versija;
 • operētājsistēma;
 • informācija par to, cik bieži jūs apmeklējat mūsu vietnes un kā tās izmantojat
 • lai administrētu mūsu vietnes;
 • lai personalizētu mūsu vietnes;
 • lai ļautu jums izmantot mūsu tīmekļa vietnēs pieejamos pakalpojumus
 • lai ievērotu mūsu juridiskās un normatīvās saistības;
 • lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu;
 • jūsu piekrišana (ja tiek pieprasīta un tiek sniegta)

Mūsu uzņēmējdarbības mērķi – mēs varam izmantot jūsu Personas datus arī mūsu iekšējiem uzņēmējdarbības mērķiem (mūsu likumīgās interesēs), piemēram, lai:

 • veiktu uzskaiti, statistisko analīzi, sagatavotu iekšējos pārskatus un pētījumus
 • izskatītu jūsu iesniegtās sūdzības;
 • sniegtu pierādījumus jebkādos strīdos vai gaidāmos strīdos, kas radušies starp mums;
 • atklātu un novērstu krāpšanu un citus noziedzīgus nodarījumus, un veiktu riska pārvaldību;
 • novērstu risku uzņēmējdarbībai un likvidētu katastrofu sekas (piemēram, veidojot dublējumkopijas);
 • nodrošinātu tīklu un informācijas drošību;
 • lai sazinātos ar jums kā ar tā uzņēmuma pārstāvi,ar kuru mēs sadarbojamies kā ar klientu vai pārdevēju;
 • lai sazinātos ar jums kā ar tā uzņēmuma pārstāvi, kuru mēs uzskatām par potenciālu klientuvaipārdevēju;
 • laisazinātosar jumssaistībāar labdarības mērķiem, kurus mēs atbalstām;
 • pārvaldītu, uzturētu un citādi atbalstītu mūsu vietņu darbību, tostarp uzlabotu dažādus mūsu vietņu aspektus, lai atvieglotu jums darbu tajās;
 • glabātu/uzglabātu dokumentus un datus;
 • aizsargātu CooperSurgical, jebkuras Filiāles, tās darbinieku un citu personu tiesības, īpašumu un/vai drošību; un
 • nodrošinātu to pakalpojumu kvalitāti, kurus mēs sniedzam saviem klientiem un citiem Datu subjektiem.

Mēs uzskatām, ka risks, ka tiks pārkāptas jūsu tiesības uz datu aizsardzību saistībā ar Personas datiem, kurus mēs apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, nav pārmērīgi liels un neskar jūsu privāto dzīvi. Mēs arī esam ieviesuši pasākumus jūsu tiesību aizsardzībai, nodrošinot atbilstošus datu saglabāšanas periodus un drošības pārbaudes.

Bez tam mēs varam izmantot jūsu Personas datus īpašiem papildu mērķiem, kas skaidri norādīti jūsu Personas datu apkopošanas brīdī.

Ja izvēlaties nesniegt mūsu pieprasītos Personas datus, iespējams, ka mēs nevarēsim jums sniegt pieprasītos produktus un/vai pakalpojumus vai citādi sasniegt mērķi(-us), kādam mēs esam jūs lūguši sniegt Personas datus.

D. KĀ UN KAD MĒS KOPLIETOJAM DATUS AR TREŠĀM PUSĒM?

Daži produkti un/vai pakalpojumi, ko mēs piedāvājam, ir saistīti ar trešo pušu iesaistīšanu. Mēs nepārdodam, neiznomājam, neizplatām un citādi nenodrošinām piekļuvi Personas datiem komerciālos nolūkos nevienai trešajai pusei, taču mēs varam koplietot informāciju mūsu uzņēmumu grupā, ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem un citām trešām pusēm, lai sasniegtu šajā politikā izklāstītos mērķus:

a) Datu koplietošana CooperSurgical grupas ietvaros 

CooperSurgical var koplietot jūsu Personas datus ar Filiālēm:

 • ja mums tas jādara, lai nodrošinātu produktus un/vai pakalpojumus vai informāciju, ko esat pieprasījis; piemēram, mēs pārsūtām jūsu Personas datus uz ASV un Dienvidāfriku;
 • ja jūs piekrītat, ka mēs to darām (piemēram, kad jūs piekrītat, ka mēs nosūtam mārketinga paziņojumus Filiālēm)

b) Datu koplietošana ar pakalpojumu sniedzējiem

Mēs arī koplietojam jūsu Personas datus mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem sadarbojamies, lai nodrošinātu dažādus pakalpojumus saistībā ar:

 • mūsu produktu piegādēm (piem., kurjeriem un klīnikām);
 • mārketinga un reklāmas pakalpojumiem (piem., mārketinga aģentūrām, interaktīvām aģentūrām, e-pasta risinājumu nodrošinātājiem);
 • mūsu vietnēm (piem., mūsu vietņu mitināšanai un uzturēšanai);
 • IT pakalpojumiem un risinājumiem (piem., lai nodrošinātu datu glabāšanu, palīdzētu mums ar datu bāzu pārvaldību).

Mēs esam rūpīgi izvēlējušies šos pakalpojumu sniedzējus un veikuši pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu Personas dati tiktu pienācīgi aizsargāti. Ar visiem mūsu pakalpojumu sniedzējiem ir noslēgti rakstveida līgumi, kuros viņi apņemas veikt tiem nodoto Personas datu apstrādi vienīgi tāpēc, lai sniegtu mums konkrētus pakalpojumus, un veikt attiecīgus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu Personas datus.

c) Datu koplietošana ar citiem datu saņēmējiem

Mēs arī varam koplietot jūsu Personas datus ar:

 • mūsu grāmatvežiem, auditoriem, juristiem vai līdzīgiem konsultantiem, ja mēs viņiem lūdzam sniegt mums profesionālas konsultācijas;
 • kādai citai trešai pusei, ja mums ir pienākums izpaust vai koplietot jūsu Personas datus, lai izpildītu juridiskas prasības, vai lai aizsargātu CooperSurgical, kādu tā Filiāli, darbinieku un citu personu tiesības, īpašumu un/vai garantētu drošību;
 • kādai citai trešai pusei, lai tā varētu rīkoties, atbildot uz tiesas, regulatora vai valdības iestādes pieprasījumu, piemēram, izpildītu tiesas rīkojumu vai rīkotos atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem vai noteikumiem; vai
 • investoriem un citām attiecīgām trešām pusēm, ja tas ir saistīts ar CooperSurgical un/vai tā Filiāļu iespējamo pārdošanu vai kādu citu korporatīvu darījumu.

E. PERSONAS DATU STARPTAUTISKA PARSŪTĪŠANA

Nosūtot jūsu Personas datus Filiālēm, pakalpojumu sniedzējiem vai citiem saņēmējiem, kā arī pārsūtīt datus to starpā, jūsu Personas dati var tikt nosūtīti arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk — “EEZ“) uz valstīm, kuras var nenodrošināt tādu pašu aizsardzības līmeni, kā valstis, kuras atrodas EEZ, tostarp trešām valstīm, par kurām Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, tostarp uz tādām valstīm kā ASV un Dienvidāfrikas Republika.

Taču mēs varam pārsūtīt jūsu Personas datus ārpus EEZ vienīgi gadījumos:

 • a datu pārsūtīšana notiek uz vietu vai izmantojot metodi, vai arī apstākļos, kurus Eiropas Komisija uzskata par tādiem, kas nodrošina pienācīgu jūsu Personas datu aizsardzību;
 • ja mēs esam ieviesuši Eiropas Komisijas vai attiecīgās datu aizsardzības iestādes pieņemtās standarta datu aizsardzības klauzulas; vai
 • ja nepastāv neviens no iepriekšminētajiem gadījumiem, bet tiesību akti mums to atļauj, piemēram, ja datu pārsūtīšana ir nepieciešama, lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu, vai arī tas ir jūsu interesēs, vai arī lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Jūs varat pieprasīt papildu ziņas par datu aizsardzības pasākumiem, kurus mēs īstenojam saistībā ar Personas datu pārsūtīšanu ārpus EEZ, un attiecīgā gadījumā pieprasīt mūsu standarta datu aizsardzības klauzulu eksemplāru, rakstot mums uz e-pastu: [email protected].

F. CIK ILGI MĒS GLABAJAM PERSONAS DATUS?

Mūsu politika paredz glabāt jūsu Personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams konkrētajam nolūkam vai nolūkiem, kuriem tie tika apkopoti (piem., lai izpildītu ar jums noslēgto līgumu). Tomēr konkrētus Personas datus mums var būt pienākums uzglabāt ilgāku laiku, ņemot vērā dažādus faktorus, tostarp:

 • likumā noteikts pienākums(-i) saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem glabāt datus noteiktu laika periodu (piem., lai ievērotu atbilstību nodokļu un grāmatvedības prasībām);
 • lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības (piem., iespējama strīda gadījumā).

Tikmēr, kamēr mēs turpināsim apstrādāt jūsu Personas datus, mēs gādāsim, lai apstrāde notiktu saskaņā ar šo Datu privātuma politiku. Pretējā gadījumā, kad tie vairs nebūs nepieciešami, mēs jūsu Personas datus dzēsīsim vai anonimizēsim.

Ja vēlaties uzzināt, cik ilgi mēs glabājam jūsu Personas datus konkrētam nolūkam, jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]. Lai saņemtu papildu informāciju par to, cik ilgi mēs glabājam sīkdatnes, skat. mūsu Sīkdatņu politiku.

G. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs apzināmies, ka jūsu Personas dati var būt konfidenciāli. Mēs ievērosim Personas datu konfidencialitāti un aizsargāsim Personas datus atbilstoši mūsu Datu privātuma politikai un visiem piemērojamiem likumiem, tostarp Vispārējās datu aizsardzības regulai 2016/679 („VDAR“).

Mēs īstenojam tehnoloģiskus un operatīvus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu Personas datus un novērstu to zaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai nesankcionētu grozīšanu vai iznīcināšanu. Šie pasākumi ietver ugunsmūru lietošanu, datu šifrēšanu, atbilstošus piekļuves tiesību pārvaldības procesus, rūpīgu datu apstrādātāju atlasi un citus tehniski un komerciāli pamatotus pasākumus atbilstošas Personas datu aizsardzības nodrošināšanai. Vajadzības gadījumā mēs varam arī veidot dublējumkopijas un izmantot citus līdzekļus, lai novērstu Personas datu nejaušu sabojāšanu vai iznīcināšanu. Šie pasākumi nodrošina atbilstošu drošības līmeni, ņemot vērā riskus, kas raksturīgi aizsargājamo Personas datu apstrādei un šādu datu raksturam.

Tomēr jāņem vērā, ka, pārsūtot mums informāciju internetā, mēs nevaram garantēt 100 % šādas darbības drošību. Visiem maksājumiem, ko no jums saņemam tiešsaistē, mēs izmantosim atzītu sistēmu drošiem tiešsaistes maksājumiem.

Mēs jūs savlaicīgi informēsim par jebkādiem jūsu Personas datu pārkāpumiem, kas var pakļaut jūs nopietnam riskam.

H. JŪSU TIESĪBAS

Šajā sadaļā ir izskaidrotas Jūsu tiesības, ko varat izmantot. Šīs atšķirīgās tiesības nav absolūtas, un katrām no tām piemēro noteiktus izņēmumus vai atbilstības prasības saskaņā ar VDAR un citiem vispārīgi piemērojamiem datu privātuma tiesību nosacījumiem.

 • Tiesības būt informētam – jums ir tiesības saņemt skaidru, pārredzamu un viegli saprotamu informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu Personas datus. Tieši tāpēc mēs sniedzam jums informāciju šajā Datu privātuma politikā un citos jums sniegtos juridiskos paziņojumos vai noteikumos
 • Piekļuves tiesības – jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam jūsu Personas datus un iegūt citu informāciju (līdzīgu šajā Politikā sniegtajai) par Personas datu lietošanas raksturu. Tāpat Jums ir tiesības piekļūt saviem Personas datiem, pieprasot Personas datu kopiju. Šīs tiesības ir nodrošinātas, lai jūs varētu pārliecināties un pārbaudīt, vai mēs izmantojam jūsu datus atbilstoši datu aizsardzības tiesību normām. Mēs varam atteikties sniegt informāciju gadījumos, kad šādas informācijas izpaušana varētu atklāt citas personas datus vai citādi negatīvi ietekmēt citas personas tiesības.
 • Tiesības veikt labojumus – jūs varat mums lūgt veikt attiecīgus pasākumus, lai labotu jūsu Personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi (piem., ja mūsu rīcībā ir kļūdains jūsu vārds vai adrese).
 • Tiesības dzēst datus – šīs tiesības ir zināmas arī kā „tiesības tikt aizmirstam” un, vienkārši sakot, šīs tiesības ļauj jums pieprasīt savu Personas datu dzēšanu vai izņemšanu gadījumos, kad, piemēram, mums nav pamatota iemesla turpināt šo datu izmantošanu vai to izmantošana ir pretlikumīga. Taču šīs nav vispārīgas tiesības, un ir daži izņēmumi, piem., ja mums ir jāizmanto šāda informācija aizstāvībai tiesiskās prasībās vai lai mēs varētu pildīt savas juridiskās saistības.
 • Tiesības ierobežot datu apstrādi – jums ir tiesības „bloķēt” vai ierobežot turpmāku jūsu Personas datu apstrādi, kad mēs izvērtējam pieprasījumu labot datus, kā alternatīvu datu dzēšanai. Ja datu izmantošana tiek aizliegta, mēs joprojām varam glabāt jūsu Personas datus, taču mēs nedrīkstam tos turpmāk izmantot.
 • Tiesības uz datu pārnesamību – jums ir tiesības saņemt un atkārtoti izmantot noteiktus Personas datus savām vajadzībām dažādās organizācijās (kas ir atsevišķi datu kontrolieri). Šis nosacījums attiecas tikai uz mums sniegtajiem jūsu Personas datiem, ko mēs apstrādājam ar jūsu piekrišanu un lai izpildītu līgumsaistības, un kas tiek apstrādāti automatizēti. Šādā gadījumā mēs izsniegsim jums Personas datu kopiju strukturētā, vispārīgi lietotā un mašīnlasāmā formātā vai (ja tehniski iespējams) varam pārsūtīt jūsu datus uzreiz citam datu kontrolierim.
 • Tiesības izteikt iebildumus – jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret noteiktiem datu apstrādes veidiem, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, ciktāl šāda datu apstrāde notiek CooperSurgical, jebkuras Filiāles vai datu saņēmēja likumisko interešu nolūkos. Mēs varēsim turpināt Personas datu apstrādi, ja attiecībā uz datu apstrādi, kas pārkāpj jūsu intereses, tiesības un brīvību, varam uzrādīt pamatotu likumīgu iemeslu vai ja šāda datu apstrāde ir nepieciešama tiesisku prasību izvirzīšanai, izpildei vai aizstāvībai. Ja jūs iebilstat pret Personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, mēs pārtrauksim jūsu Personas datu apstrādi šiem mērķiem.
 • Tiesības atsaukt piekrišanu – gadījumos, kad Personas dati tiek apstrādāti, saņemot no jums piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu. Tomēr šāds piekrišanas atsaukums neietekmē pirms atsaukuma veiktās datu apstrādes likumību.

I. KĀ AR MUMS SAZINĀTIES

Ja vēlaties pieprasīt papildu informāciju vai izmantot kādas no iepriekšminētajām tiesībām, vai arī jūs neapmierina tas, kā mēs apstrādājam jūsu Personas datus, sazinieties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].

Pirms jūsu pieprasījuma izskatīšanas mēs varam pieprasīt papildu informāciju, lai jūs identificētu. Ja jūs nesniegsiet pieprasīto informāciju un mēs nevarēsim jūs identificēt, mēs varam atteikties izskatīt jūsu pieprasījumu.

Parasti mēs atbildam uz pieprasījumu viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas datuma. Vajadzības gadījumā mēs varam šo periodu pagarināt par diviem papildu mēnešiem, ņemot vērā jūsu pieprasījumu skaitu un sarežģītību.

Mēs nepiemērosim maksu par šādu saziņu vai mūsu veiktajām darbībām, izņemot, ja:

 • jūs pieprasāt papildu kopijas par saviem Personas datiem, kas tiek apstrādāti; šādā gadījumā mēs varam piemērot saprātīgu maksu par administratīvām izmaksām; vai
 • jūs iesniedzat pieprasījumus, kuri ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ; šādā gadījumā mēs varam iekasēt saprātīgu samaksu par administratīvām izmaksām vai atteikties izskatīt pieprasījumu.

Ja jūs neapmierina mūsu atbilde uz jūsu sūdzību, vai arī uzskatāt, ka veids, kā apstrādājam jūsu Personas datus, neatbilst datu aizsardzības tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības iestādei. Datu aizsardzības iestāde Dānijā ir Personas datu aizsardzības ģenerāldirektorāts (Datatilysnet) vai tā tiesību pārņēmējs.