A. AZ IRÁNYELVEKRŐL BŐVEBBEN

Choose your language:

A. AZ IRÁNYELVEKRŐL BŐVEBBEN

Küldetésünk, hogy professzionális és értékes termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek és közben védelmezzük adatait.

Adatvédelmi irányelveink (a továbbiakban: „Irányelvek”) leírják mikor és hogyan gyűjtjük, használjuk és kezeljük (együttesen: „feldolgozzuk”) ügyfeleink, lehetségesügyfeleink, üzleti partnereink és weboldalunk felhasználóinak adatait („Adatalanyok”). A „Személyes adat” bármely Önre vonatkozó, az Ön személyének közvetlen vagy közvetett azonosítására alkalmas információ.

Az Adatvédelmi irányelvekben leírtak szerint feldolgozhatjuk személyes adatait, amikor Öntől adatot gyűjtünk. Adatvédelmi irányelveink bármely más, Önnek nyújtott jogi nyilatkozattal vagy felhasználási feltételekkel együtt értelmezendők, amikor adatokat gyűjtünk Önről (vagy egy későbbi stádiumban), vagy amelyek weboldalunk többi oldalán elérhetők.

Ahol használja a weboldalainkat, a Sütikre vonatkozó irányelvek szerint a cookie-k (sütik) használatával összegyűjtött, Önre vonatkozó adatokat feldolgozzuk. Kérjük, tekintse át Sütikre vonatkozó irányelveinket.

B. KI FELELŐS AZ ÖN ADATAIÉRT?

A CooperSurgical (európai székhely: Knardrupvej 2, 2760 Målov, Dánia) az Ön személyes adatainak adatkezelője. A CooperSurgical az alábbi címen és telefonszámon érhető el: [email protected] +45 4679 0200.

Ahol a CooperSurgical személyes adatokat oszt meg a CooperSurgical Leányvállalatokkal („Leányvállalatok”, amely leányvállalatainkat, a holding vállalatunkat és annak leányvállalatait jelenti), a Leányvállalatok szintén adatkezelőként működnek a jelen Adatbiztonsági irányelvek szerint. A Leányvállalatok részletes adatai, beleértve telephelyüket, az alábbi weboldalon https://www.coopersurgical.com/Affiliates, illetve az 1. számú mellékletben találhatók.

A jelen Adatvédelmi irányelvekben a „mi”, „bennünket” kifejezések a CooperSurgical vállalatot és/vagy annak Leányvállalatait jelentik. Az „Ön” kifejezés a Adatalanyokra vonatkozik.

C. MILYEN ADATOKAT DOLGOZUNK FEL ÉS MIÉRT?

Az Önről gyűjtött információk típusai, attól függően, hogy hogyan lép kapcsolatba velünk (azaz, hogyan használja a weboldalainkat), valamint a feldolgozás célját, az alábbiak lehetnek:

Az Adatalany kategóriája

Az információ típusa

A feldolgozás céljai

A feldolgozás jogi alapja

Klinikák és orvosok

 • az Ön neve
 • az Ön címe (üzleti és magán)
 • az Ön email címe
 • telefonszámai (üzleti és magán)
 • korábbi vásárlásai
 • Pozíció
 • Iparág
 • Médiacsatornák
 • tőlünk vásárolt termékek küldése Önnek
 • tőlünk vásárolt szolgáltatások nyújtása Önnek
 • velünk kötött megállapodás teljesítése az Ön számára, beleértve az Öntől érkező befizetések összegyűjtésére, számlák és nyilatkozatok, szolgáltatás megújítására és fizetési kötelezettségre emlékeztető üzenetek számára,
 • valamint nem marketing célú kommunikációs anyagok küldésére marketing célú, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos, Ön által kért kommunikációs anyagok küldésére (beleértve elektronikus hírlevelünket)
 • jogszabályi és szabályozási kötelezettségeinkn ek való megfelelés
 • érvényes, Önnel kötött megállapodás teljesítése
 • az Ön beleegyezésével (amennyiben kértünk, és Ön megadta azt)

Potenciális ügyfeleink

 • az Ön neve
 • az Ön címe (üzleti és magán)
 • az Ön email címe
 • telefonszámai (üzleti és magán)
 • marketing célú, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos, Ön által kért kommunikációs anyagok küldésére (beleértve elektronikus hírlevelünket), illetve az Ön által kért tudományos és iparági híreket
 • az Ön beleegyezésével (amennyiben kértünk, és Ön megadta azt)

Ügyfelek (beleértve a klinikákat)

 • az Ön neve
 • az Ön címe (üzleti és magán)
 • az Ön email címe
 • telefonszámai (üzleti és magán)
 • pozíciója, beosztása
 • tőlünk vásárolt termékek küldése Önnek
 • tőlünk vásárolt szolgáltatások nyújtása Önnek
 • érvényes, Önnel kötött megállapodás teljesítése, beleértve az Öntől érkező befizetések összegyűjtését, számlák és nyilatkozatok, szolgáltatás megújítására és fizetési kötelezettségre emlékeztető üzenetek küldését
 • valamint nem marketing célú kommunikációs anyagok küldésére
 • marketing célú, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos, Ön által kért kommunikációs anyagok küldésére (beleértve elektronikus hírlevelünket)
 • jogszabályi és szabályozási kötelezettségeinkn ek való megfelelés
 • érvényes, Önnel kötött megállapodás teljesítése
 • az Ön beleegyezésével (amennyiben kértünk, és Ön megadta azt)

Ügyfelekés lehetséges ügyfelek

 • az Önneve
 • az Öncíme (üzleti és magán)
 • az Önemail címe cím
 • telefonszámai (üzleti és magán)
 • az Önmunkaköri megnevezése, feladatköre
 • az áruk és szolgáltatások megrendelését az Ön részéről, és
 • érdeklődik az árukkalés a szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyeketbiztosítani tudszámunkra , akkor
 • elküldjük Önnek a nem marketing jellegű tájékoztatónkat. kereskedelmi célú kommunikációt
 • a velünk kötött megállapodás teljesítését, beleértve az önnek tett megrendelések kiadását és a kifizetéseket
 • hogy megfeleljünk aj ogiés szabályozási kötelezettségeinknek
 • teljesítmény a velünk létrejött megállapodásra vonatkozóan
 • az Ön beleegyezése (haelvárt ésbiztosított)

A weboldalaink felhasználói

 • sütik
 • IP cím
 • földrajzi hely
 • böngésző típusa és verziója
 • operációs rendszer
 • weboldalunk Ön általi látogatására és használatára vonatkozó információk
 • weboldalaink kezelése
 • weboldalaink testre szabása
 • amelyek lehetővé teszik Önnek a weboldalunk által nyújtott szolgáltatások igénybevételét
 • jogszabályi és szabályozási kötelezettségeinkn ek való megfelelés
 • érvényes, Önnel kötött megállapodás teljesítése
 • az Ön beleegyezésével (amennyiben kértünk, és Ön megadta azt)

Üzleti céljaink – Belső üzleti céljainkra szintén felhasználhatjuk az Ön személyes adatait (jogos érdekeink érvényesítése érdekében), például:

 • nyilvántartás, statisztikai elemzés, belő jelentéstétel;
 • az Ön reklamációjának kivizsgálására;
 • bármely, vagy esetleges jövőbeni vitás kérdésben Ön és közöttünk bizonyítékként történő felhasználásra;
 • csalás, vagy más bűncselekmény felderítésére és megelőzésére, valamint kockázatkezelési célból;
 • üzleti és katasztrófa-elhárítási céllal (például biztonsági másolatok létrehozására);
 • a hálózati és információs biztonság elősegítésére;
 • kapcsolatba lépni Önnel mint olyan vállalkozás képviselőjével, amelyügyfelünk vagy szállítónk
 • kapcsolatba lépni Önnel mint olyan vállalkozás képviselőjével, amelyetpotenciális ügyfelünknekvagy szállítónknak tekintünk;
 • kapcsolatbalépni Önnelaz általunk támogatottjótékonysági ügyekrevonatkozóan;
 • weboldalaink host szolgáltatásának, karbantartásának és más támogatásának elősegítésére, beleértve a weboldalunk bizonyos részeinek testre szabását és a felhasználói élmény javítását;
 • dokumentumok és adatok tárolására;
 • a CooperSurgical és leányvállalatai, alkalmazottai és mások jogainak, tulajdonának illetve biztonságának védelmére; valamint
 • ügyfeleinknek és más adatalanyoknak nyújtott szolgáltatásaink minőségének biztosítása céljából.

Úgy hisszük, hogy az általunk jogszerű érdekből feldolgozott személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi kockázat nem túlzott és tolakodó. Emellett az Ön jogainak védelme érdekében megfelelő megőrzési időszakokra és biztonsági ellenőrzésekre vonatkozó védelmi intézkedéseket léptettünk életbe.

Ezen felül felhasználhatjuk az Ön személyes adatait további, konkrét célokra, amelyeket az Ön személyes adatainak összegyűjtésekor adtunk meg.

Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg az általunk kért, Önre vonatkozó személyes adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani az Ön számára az Ön által rendelt termékeket vagy szolgáltatásokat, illetve teljesíteni azokat a célokat, amelyhez az Ön személyes adatait kértük.

D. HOGYAN ÉS MIKOR OSZTUNK MEG ADATOKAT HARMADIK FÉLLEL?

Néhány általunk nyújtott termék/szolgáltatás nyújtásához harmadik fél igénybe vétele szükséges. Személyes adatait nem adjuk el vagy bérbe, terjesztjük, vagy tesszük kereskedelmileg hozzáférhetővé bármely harmadik fél számára, azonban információkat oszthatunk meg vállalatcsoportunkon belül, szolgáltatóinkkal és más harmadik felekkel, a jelen Irányelvekben foglaltak szerint.

a) Adatmegosztás a CooperSurgical vállalatcsoporton belül

A CooperSurgical megoszthatja az Ön személyes adatait a Leányvállatokkal:

 • ahol szükséges, hogy az Ön által igényelt termékeket és/vagy szolgáltatásokat, illetve információkat biztosítsuk; például személyes adatait az Egyesült Államokba és Dél-Afrikába továbbítjuk.
 • amennyiben Ön beleegyezik, hogy így járjunk el (például, mikor beleegyezését adja ahhoz, hogy Leányvállalataink marketing célú kommunikációt folytassanak Önnel)

b) Adatmegosztás a szolgáltatókkal 

Ezen felül megosztjuk személyes adatait harmadik fél szolgáltatóinkkal, akik velünk együtt különböző szolgáltatásokat biztosítanak, például:

 • termékeinket szállító szolgáltatók (pl. futárszolgálatok és klinikák);
 • marketing és hirdetési szolgáltatók (például marketing ügynökségek, interaktív ügynökségek, email-megoldások szállítói);
 • weboldalaink szolgáltatói (például a host és karbantartó szolgáltatók);
 • IT szolgáltatók és megoldások (például adattárolók, adatbázis-kezelés támogató szolgáltatók);

Ezen szolgáltatók nagy körültekintéssel kerültek kiválasztásra, és intézkedéseket tettünk azért, hogy az Ön személyes adatait megfelelően védelmezzük. Minden szolgáltatónkat írásos szerződés köti, hogy a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat kizárólag a konkrét szolgáltatás nyújtásához vegyék igénybe, és hogy megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodjanak az Ön személyes adatainak védelméről.

c) Adatmegosztás egyéb felekkel

Ezen felül az Ön személyes adatait megoszthatjuk az alábbiakkal:

 • könyvelőinkkel, könyvvizsgálóinkkal, ügyvédeinkkel és hasonló tanácsadóinkkal szakmai tanácsadásuk keretében;
 • bármely olyan harmadik féllel, akinek kötelesek vagyunk rendelkezésére bocsátani az Ön személyes adatait jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése, vagy a CooperSurgical és annak Leányvállalatai, munkatársai és más személyek jogainak, tulajdonának, illetve biztonságának védelme céljából;
 • bármilyen harmadik féllel bíróság, szabályozó hatóság vagy kormányzati szerv által előírt kötelezettség teljesítése céljából, például bírósági ítélet végrehajtása, vagy vonatkozó törvény vagy jogszabályi rendelkezés teljesítése érdekében; illetve
 • befektetőknek és egyéb releváns feleknek, amennyiben a CooperSurgical vállalat eladásra kerül, vagy más, a CooperSurgical és/vagy annak Leányvállalatait érintő vállalati tranzakció tárgyát képezi.

E. A SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA

Az Ön személyes adatainak továbbítása során Leányvállalataink, szolgáltatóink és más címzettek között előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térség („EGT”), területén kívül eső országokba továbbítjuk, amelyek esetleg nem biztosítják az EGT országokban kötelező biztonsági szintet, beleértve olyan harmadik országokat, amelyekre nem vonatkozik az Európai Bizottság döntése, például: az Amerikai Egyesült Államok és Dél-Afrika

Mindazonáltal mi csupán az EGT területén kívül olyan helyre továbbítjuk személyes adatait,

 • ahol az Európai Bizottság által is megfelelő védelmi szintet biztosító módszereket és körülményeket biztosítanak az Ön személyes adatai védelmére;
 • ahol standard, az Európai Bizottság által is elfogadott adatvédelmi szabályok vannak érvényben, vagy létezik megfelelő adatvédelmi hatóság; illetve
 • ahol nincsenek meg a fenti körülmények, azonban jogilag engedélyünk van erre, például az adatátvitel szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítésére vagy az Ön érdekeinek érvényesítésére, illetve jogi követelések megalapozására, gyakorlására vagy védelmére.

Az EGT területén kívülre történő személyes adattovábbítással kapcsolatos további információkat, illetve, adott esetben a standard adatvédelmi rendelkezésink másolatát az alábbi címen kérheti: [email protected].

F. MEDDIG TÁROLJUK SZEMÉLYES ADATAIT?

Irányelveink szerint az Ön személyes adatait az adatgyűjtés konkrét célja/céljai teljesülésének időtartamáig őrizzük meg (például az Önnel kötött megállapodás teljesítéséig). Azonban szükség lehet arra, hogy az Ön bizonyos személyes adatait tovább is őrizzük, figyelembe véve az alábbi tényezőket:

 • az érvényes jogszabályok szerinti jogi kötelezettséget/kötelezettségeket az adatok megőrzésére bizonyos ideig (például az adó-és könyvelési követelményekkel összhangban);
 • jogi követelések megalapozására, gyakorlására vagy védelmére (például lehetséges viták esetére).

Míg továbbra is feldolgozzuk az Ön személyes adatait, biztosítjuk, hogy összhangban legyen az Adatvédelmi irányelveinkkel. Amikor az Ön személyes adataira nincs tovább szükségünk, biztonságos módon töröljük, vagy anonimizáljuk azokat.

Amennyiben szeretné tudni, mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait egy bizonyos célra, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségen: [email protected]. A sütik tárolási idejére vonatkozó további információkért olvassa át a sütikre vonatkozó irányelveinket.

G. HOGYAN VÉDELMEZZÜK AZ ÖN ADATAIT?

Elismerjük, hogy az Ön személyes adatai bizalmasak lehetnek. Megőrizzük és védelmezzük az Ön személyes adatainak bizalmasságát Adatvédelmi irányelveinknek és az összes vonatkozó jogszabálynak megfelelően, beleértve a 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Szabályozást („GDPR”).

Technológia- és működésbiztonsági intézkedéseket vezettünk be, hogy védelmezzük az Ön személyes adatait az adatvesztéstől, visszaélésektől, vagy jogosulatlan módosítástól és megsemmisítéstől. Az intézkedések közé tartozik a tűzfalak, a titkosítás, a megfelelő jogosultsági szintek, az adatfeldolgozók személyének gondos kiválasztása, valamint más technikai és üzleti szempontból ésszerű intézkedések, amelyek gondoskodnak az Ön személyes adatainak megfelelő védelméről. Ahol lehetséges, biztonsági másolatokat készítünk, és egyéb, hasonló lépéseket teszünk, hogy az Ön személyes adatait ne érje véletlen károsodás illetve megsemmisülés. Ezek az intézkedések megfelelő szintű biztonságot nyújtanak a feldolgozáskor előforduló kockázatok ellen, valamint a védendő személyes adatok vonatkozásában.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor az interneten keresztül adatokat továbbít számunkra, az soha nem lehet 100 százalékig biztonságos. Bármely nekünk online módon küldött pénzösszeget elismert online biztonságos fizetési rendszeren keresztül fogadunk.

Azonnal értesítjük Önt, amennyiben az Ön személyes adatait olyan károsodás éri, amely Önt komoly veszélynek tenné ki.

H. AZ ÖN JOGAI

A következő rész az Ön által gyakorolt jogokat írja le. A különböző jogok nem abszolút jogok, és mindegyik esetén lehetnek a GDPR, illetve más, vonatkozó adatvédelmi rendelkezés szerinti kivételek vagy minősítések.

 • A tájékoztatáshoz való jog – joga van ahhoz, hogy világos, átlátható és könnyen érthető módon tájékoztassák arról, ahogyan az Ön személyes adatait felhasználjuk. Ennélfogva tájékoztatjuk Önt az ezen Adatvédelmi irányelvekben található információk, illetve bármely, Önnek nyújtott jogi tájékoztatás vagy felhasználási feltételek útján.
 • A hozzáféréshez való jog – joga van tőlünk megerősítést kérni, hogy az Ön személyes adatait feldolgozzuk-e vagy sem, illetve bizonyos információk vonatkozásában (a jelen Irányelvekben meghatározottakhoz hasonlóan) a felhasználással kapcsolatban. Ezen felül Önnek joga van hozzáférni az Ön személyes adataihoz oly módon, hogy kérelmezi az Önre vonatkozó személyes adatok egy példányának átadását. Ennek célja, hogy Ön tudja és ellenőrizhesse, hogy adatait az adatvédelmi törvénynek megfelelő módon használjuk-e fel. Megtagadhatjuk az információ átadását azokban az esetekben, ha ez egy másik személy személyes adatainak felfedésével jár, vagy más módon negatívan befolyásolja más személy(ek) jogait.
 • A helyesbítés joga – Önnek joga van kérni tőlünk az Ön személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, vagy hiányosak (például helytelen a név, vagy a cím).
 • A törlés joga – ezt a jogot „az elfelejthetőség jogának” is nevezik, és egyszerűen kifejezve lehetővé teszi az Ön számára, hogy személyes adatait töröltesse vagy eltávolíttassa, amikor például azok megtartása indokolatlan, vagy felhasználásuk törvénytelen. A törlés joga azonban nem általános jog, és lehetnek kivételek, például, mikor az információkat egy jogi követelés ellen, vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából használjuk.
 • A feldolgozás korlátozásának joga – Önnek joga van „leállítani” vagy megakadályozni az Ön személyes adatainak további használatát, amikor a helyesbítésre való kérelmet bírálunk el, vagy a törlés alternatívájaként használjuk. Amikor a feldolgozást korlátozzák, az Ön személyes adatait továbbra is őrizhetjük, de nem használhatjuk fel tovább.
 • Az adat hordozásának joga – Önnek joga van bizonyos személyes adatok megszerzésére és újra felhasználására saját céljaira, több szervezeten keresztül (amelyek külön adatkezelőnek számítanak). Ez csupán azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket megadott nekünk és amelyeket az Ön beleegyezésével kezelünk, a szerződés teljesítése céljából, amelyet automatikusan dolgozunk fel. Ebben az esetben átadjuk Önnek adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban vagy (amennyiben technikailag megvalósítható) adatait közvetlenül egy külön adatkezelőhöz továbbíthatjuk.
 • A kifogás joga – joga van kifogást emelni a feldolgozás bizonyos típusai ellen, az Ön konkrét helyzetére vonatkoztatva, bármikor az adatfeldolgozás kezdetétől a CooperSurgical vagy annak Leányvállalatai, illetve az adatok címzettjei jogos érdekei érvényesítésére. Lehetőségünk van a személyes adatok további feldolgozására, amennyiben meggyőző, jogos alapot tudunk felmutatni, amelyek felülírják az Ön érdekeit, jogait és szabadságát, vagy amennyiben az adatokra jogi követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez van szükség. Amennyiben kifogást emel az Ön személyes adatainak közvetlen marketing célból történő feldolgozása ellen, az Ön személyes adatait nem dolgozzuk fel tovább ebből a célból.
 • A beleegyezés visszavonásának joga – ahol az Ön személyes adatai feldolgozásának alapja az Ön beleegyezése, Önnek joga van bármikor visszavonni beleegyezését. Mindazonáltal ez a visszavonás nincs hatással a feldolgozás jogosságára, amely a visszavonás előtt történt.

I. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?

Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, vagy a fenti jogai valamelyikét kívánja gyakorolni, esetleg elégedetlen azzal, ahogy az Ön személyes adatait kezeljük, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi felelősünkkel az alábbi címen: [email protected].

Kérelme elbírálása előtt szükségünk lehet további adatokra az Ön azonosításához. Amennyiben Ön nem bocsátja rendelkezésünkre a kért információkat, és ennek eredményeképpen nem tudjuk Önt azonosítani, előfordulhat, hogy visszautasítjuk kérését.

Általánosságban kérésére egy hónapon belül válaszolunk. Ez az idő két hónappal meghosszabbodhat, amennyiben ez szükséges az Ön által küldött kérések összetettsége vagy mennyisége miatt.

Az ilyen típusú kommunikációért és intézkedésekért nem számítunk fel díjat Önnek, kivéve:

 • amennyiben további példányokat kér az Ön feldolgozás alatt álló személyes adatairól. Ebben az esetben ésszerű adminisztrációs díjat számíthatunk fel Önnek, illetve
 • amennyiben bizonyíthatóan alaptalan vagy túlzó kéréseket nyújt be, különösen azok ismétlődésére, amely esetben ésszerű adminisztrációs díjat számíthatunk fel Önnek, vagy megtagadhatjuk a kérést.

Amennyiben Ön elégedetlen a panaszára adott válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatainak általunk történő feldolgozása nem felel meg az adatvédelmi törvény előírásainak, panasszal élhet az illetékes adatvédelmi hatóság felé. A Személyes Adatvédelmi Főfelügyelő (Datatilysnet), vagy annak jogutódja az adatvédelmi hatóság Dániában.