ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ COOPERSURGICAL

Choose your language:

A. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε επαγγελματικά και χρήσιμα προϊόντα και υπηρεσίες προστατεύοντας ταυτόχρονα την ιδιωτική σας ζωή.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων (επίσης “Πολιτική“) περιγράφει πότε, γιατί και πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και άλλως διαχειριζόμαστε (συλλογικά «επεξεργαζόμαστε“) προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας, τους πιθανούς πελάτες μας, τους προμηθευτές μας, τους πιθανούς προμηθευτές μας, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους και τους χρήστες των ιστοσελίδων μας (“Υποκείμενα των Δεδομένων“). “Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα” είναι οποιαδήποτε πληροφορία σας αφορά και η οποία μπορεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας ταυτοποίηση.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων καθώς και τον τρόπο που περιγράφεται όταν συλλέγουμε δεδομένα από εσάς. Η Πολιτική Απορρήτου μας πρέπει να διαβάζεται μαζί με τυχόν άλλες νομικές ειδοποιήσεις ή όρους και προϋποθέσεις που σας παρέχονται όταν συλλέγουμε δεδομένα από εσάς (ή σε μεταγενέστερο στάδιο) ή βρίσκονται διαθέσιμες σε άλλες σελίδες του ιστότοπού μας.

Όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους μας, θα επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας χρησιμοποιώντας cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookie μας. Παρακαλώ δείτε την Πολιτική Cookie μας.

B. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Εμείς, η CooperSurgical, με έδρα στην Ευρώπη, στη: Knardrupvej 2, 2760 Målov, Δανία – είμαστε οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected] καθώς και στο τηλέφωνο: +45 4679 0200.

Όταν η CooperSurgical μοιράζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις της CooperSurgical (“Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις”, ήτοι οι θυγατρικές μας εταιρείες, η τελική εταιρεία χαρτοφυλακίου μας καθώς και οι θυγατρικές της), οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις είναι επίσης υπεύθυνοι επεξεργασίας, όπως εξηγείται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και τις τοποθεσίες τους, στο https://www.coopersurgical.com/Affiliates καθώς και στο Παράρτημα 1.

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων, με αναφορές στο “εμείς” ή “μας” θα νοείται η CooperSurgical ή/και οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις. Με αναφορές στο “εσείς” και “σας” θα νοούνται τα Υποκείμενα των Δεδομένων.

C. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

Τα είδη των πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από σας, ανάλογα με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε μαζί μας (π.χ. τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους μας) και τους σκοπούς της επεξεργασίας, περιλαμβάνουν:

Κατηγορία Υποκειμένου Δεδομένων

Είδος πληροφορίας

Σκοποί επεξεργασίας

Νομική βάση επεξεργασίας

Κλινικές και Ιατροί

 • το όνομα σας
 • η διεύθυνσή σας (επαγγελματι κή και προσωπική)
 • η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • οι αριθμοί τηλεφώνων σας (επαγγελματικός και προσωπικός)
 • το ιστορικό αγορών σας
 • Τίτλος της θέσης εργασίας
 • Τομέας Απασχόλησης
 • Κανάλια δικτύωσης
 • αποστολή προϊόντων που αγοράσατε από μας
 • παροχή υπηρεσιών που αγοράσατε από μας
 • εκτέλεση συμφωνίας που έχουμε συνάψει μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης πληρωμών από σας, την αποστολή τιμολογίων, δηλώσεων, υπενθυμίσεων για ανανεώσεις υπηρεσιών και πληρωμών
 • αποστολή μη εμπορικών ανακοινώσεων αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων (συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών μας δελτίων που αποστέλλονται μέσω email) σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, εφόσον έχετε ζητήσει να τα λαμβάνετε
 • να συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις
 • εκτέλεση συμφωνίας που έχουμε συνάψει μαζί σας
 • η συγκατάθεσή σας (εάν σας έχει ζητηθεί και την έχετε παραχωρήσει)

Πιθανοί πελάτες

 • το όνομα σας
 • η διεύθυνσή σας (επαγγελματι κή και προσωπική)
 • η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • οι αριθμοί τηλεφώνων σας (επαγγελματικός και προσωπικός)
 • αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων (συμπεριλαμβανο μένων των ενημερωτικών μας δελτίων που αποστέλλονται μέσω email) σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις επιστημονικές ειδήσεις και τα νέα του κλάδου μας, εφόσον έχετε ζητήσει να τα λαμβάνετε
 • η συγκατάθεσή σας (εάν σας έχει ζητηθεί και την έχετε παραχωρήσει)

Πελάτες (συμπεριλαμβανομένων κλινικών)

 • το όνομα σας
 • η διεύθυνσή σας (επαγγελματι κή και προσωπική)
 • η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • οι αριθμοί τηλεφώνων σας (επαγγελματικός και προσωπικός)
 • ο τίτλος της θέσης εργασίας σας, ο ρόλος
 • αποστολή προϊόντων που αγοράσατε από μας
 • παροχή υπηρεσιών που αγοράσατε από μας
 • εκτέλεση συμφωνίας που έχουμε συνάψει μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης πληρωμών από σας, την αποστολή τιμολογίων, δηλώσεων, υπενθυμίσεων για ανανεώσεις υπηρεσιών και πληρωμών
 • αποστολή μη εμπορικών ανακοινώσεων
 • αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων (συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών μας δελτίων που αποστέλλονται μέσω email) σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, εφόσον έχετε ζητήσει να τα λαμβάνετε
 • να συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις
 • εκτέλεση συμφωνίας που έχουμε συνάψει μαζί σας
 • η συγκατάθεσή σας (εάν σας έχει ζητηθεί και την έχετε παραχωρήσει)

Προμηθευτές και πιθανοί προμηθευτές

 • το όνομά σας
 • η διεύθυνσή σας (επαγγελματική και προσωπική)
 • η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας διεύθυνση
 • οι αριθμοί τηλεφώνων σας (επαγγελματικός και προσωπικός)
 • ο τίτλος της θέσης εργασίας σας, ο ρόλος
 • παραγγελία προϊόντων και υπηρεσιών από εσάς
 • ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες με τα οποία μπορεί να είστε σε θέση να μας προμηθεύσετε
 • αποστολή μη εμπορικών με τις επισκέψεις σας και τη χρήση των ιστοτόπων μας ανακοινώσεων
 • εκτέλεση μιας συμφωνίας που έχουμε συνάψει μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντολών αγοράς και της αποστολής πληρωμών προς εσάς
 • να συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις
 • εκτέλεση μιας συμφωνίας που έχουμε συνάψει μαζί σας
 • η συγκατάθεσή σας (εάν έχει ζητηθεί και παραχθεί)

Χρήστες των ιστοτόπων μας

 • cookies
 • Διεύθυνση IP
 • γεωγραφική τοποθεσία
 • τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης
 • λειτουργικό σύστημα
 • πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση των ιστοτόπων μας
 • διαχείριση των ιστοτόπων μας
 • εξατομίκευση των ιστοτόπων μας
 • καθιστά δυνατή την χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπό μας
 • να συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις
 • εκτέλεση συμφωνίας που έχουμε συνάψει μαζί σας
 • η συγκατάθεσή σας (εάν σας έχει ζητηθεί και την έχετε παραχωρήσει)

Οι επιχειρηματικοί μας σκοποί – ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους εσωτερικούς επιχειρηματικούς μας σκοπούς (τα έννομα συμφέροντά μας), όπως:

 • για τήρηση αρχείων, στατιστικές αναλύσεις, εσωτερικές αναφορές και σκοπούς έρευνας,
 • για να διερευνήσουμε τυχόν καταγγελίες που κάνατε,
 • για να παρέχουμε στοιχεία σε τυχόν διαφορές ή προβλεπόμενες διαφορές ανάμεσα σε σας και σε μας,
 • για τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης, άλλων ποινικών αδικημάτων, και για σκοπούς διαχείρισης των κινδύνων,
 • για επιχειρηματική ανάκαμψη και αποκατάσταση μετά από καταστροφή (π.χ. δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας),
 • για να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριών,
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ως αντιπρόσωπος μιας εταιρείας που είναι πελάτης ή προμηθευτής σε συνδυασμό με τη σχέση μας με αυτή την εταιρεία,
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ως αντιπρόσωπος μιας εταιρείας που θεωρούμε ότι είναι πιθανός πελάτης ή προμηθευτής,
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας αναφορικά με φιλανθρωπικές δράσεις που υποστηρίζουμε,
 • για να φιλοξενούμε, να διατηρούμε και άλλως να υποστηρίζουμε τη λειτουργία των ιστοτόπων μας, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής διαφόρων πτυχών των ιστοτόπων μας με σκοπό να βελτιώσουμε την εμπειρίας σας,
 • για την τήρηση/αποθήκευση εγγράφων και δεδομένων,
 • για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή/και της ασφάλειας της CooperSurgical, όλων των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεών της, του προσωπικού της και άλλων, και
 • για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας και στα άλλα Υποκείμενα των Δεδομένων.

Πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος για τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε στη βάση του έννομου συμφέροντός μας δεν είναι υπερβολικός ή ιδιαιτέρως παρεμβατικός. Επίσης, έχουμε θεσπίσει μεθόδους προστασίας για τα δικαιώματά σας, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες χρονικές περιόδους διατήρησης καθώς και ελέγχους ασφαλείας.

Επιπροσθέτως, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για άλλους ειδικούς σκοπούς οι οποίοι θα σας γνωστοποιούνται με σαφήνεια όταν θα έρχεται η στιγμή να συλλεχθούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

Εάν επιλέξετε να μην μας παραχωρήσετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας ζητάμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή να εκπληρώσουμε με άλλο τρόπο τον σκοπό για τον οποίο ζητήσαμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

D. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ;

Κάποια από τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχουμε απαιτούν τη συμμετοχή τρίτων. Δεν πουλάμε, ενοικιάζουμε, διανέμουμε ή άλλως καθιστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εμπορικά διαθέσιμα σε τρίτους, πέρα από το ότι μπορεί να μοιραστούμε πληροφορίες εντός του ομίλου των εταιρειών μας, με τους φορείς παροχής υπηρεσιών και τρίτους για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική:

a) Κοινή χρήση δεδομένων εντός του ομίλου CooperSurgical

Η CooperSurgical μπορεί να κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας με Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις της:

 • όταν αυτό χρειάζεται προκειμένου να παρέχουμε τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που έχετε ζητήσει. Παραδείγματος χάριν, μεταφέρουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Αφρική.
 • εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να το κάνουμε (π.χ. όταν μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για διαφημιστικές επικοινωνίες με τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις μας)

b) Κοινή χρήση δεδομένων με φορείς παροχής υπηρεσιών

Επίσης, κάνουμε κοινή χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας με τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών, τους οποίους απασχολούμε για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών, σε σχέση με:

 • τις παραδόσεις των προϊόντων μας (π.χ. υπηρεσίες ταχυμεταφοράς και κλινικές),
 • διαφημιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μάρκετινγκ (π.χ. εταιρείες μάρκετινγκ, εταιρείες παροχής διαδραστικών υπηρεσιών, πάροχοι λύσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • τους ιστότοπους μας (π.χ. η φιλοξενία και η συντήρηση των ιστοτόπων μας),
 • υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής (π.χ. παροχή αποθήκευσης δεδομένων, βοήθεια στη διαχείριση των βάσεων δεδομένων μας),

Έχουμε επιλέξει προσεκτικά αυτούς τους φορείς παροχής υπηρεσιών και έχουμε λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας προστατεύονται επαρκώς. Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών μας δεσμεύονται με γραπτά συμβόλαια για να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που τους παρέχονται μόνο για τους σκοπούς παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε μας και για να διατηρούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

c) Κοινή χρήση δεδομένων με άλλους παραλήπτες

Επίσης, μπορεί να κάνουμε κοινή χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας με:

 • τους λογιστές μας, τους ελεγκτές, τους δικηγόρους ή άλλους συμβούλους όταν τους ζητάμε να μας παρέχουν επαγγελματικές συμβουλές,
 • τρίτους εάν είμαστε υποχρεωμένοι τα αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με τυχόν νομικές υποχρεώσεις ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή/και την ασφάλεια της CooperSurgical, των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεών της, του προσωπικού της και άλλων,
 • τρίτους προκειμένου να ενεργήσουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός δικαστηρίου, μια ρυθμιστικής ή κυβερνητικής αρχής. Παραδείγματος χάριν, προς συμμόρφωση με μια δικαστική απόφαση ή προκειμένου να ενεργήσουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τον κανονισμό, ή
 • επενδυτές και άλλους σχετικούς τρίτους σε περίπτωση ενδεχόμενης πώλησης ή άλλων εταιρικών συναλλαγών που σχετίζονται με την CooperSurgical ή/και κάποια από τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις της.

E. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η μεταφορά των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας προς και μεταξύ Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων, φορείς παροχής υπηρεσιών και άλλους παραλήπτες ενδέχεται να περιλαμβάνει την αποστολή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ“), σε μέρη που μπορεί να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με εκείνο των χωρών εντός του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων τρίτων χωρών που δεν καλύπτονται από απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις οποίες συγκαταλέγονται χώρες όπως: οι ΗΠΑ και η Νότια Αφρική

Ωστόσο, μπορούμε να μεταφέρουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας εκτός του ΕΟΧ μόνο:

 • όταν η μεταφορά γίνεται προς ένα μέρος ή με μία μέθοδο ή υπό συνθήκες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι παρέχουν επαρκή προστασία για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας,
 • όταν έχουμε θεσπίσει τυποποιημένες ρήτρες για την προστασία των δεδομένων τις οποίες έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποια αντίστοιχη αρχή προστασίας δεδομένων, ή
 • όταν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω αλλά εξακολουθούμε να είμαστε νόμιμοι αν το πράξουμε. Παραδείγματος χάριν, αν η μεταφορά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός συμβολαίου που έχει συναφθεί μαζί σας ή προς το συμφέρον σας, ή για τη θέσπιση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες για τις δικλείδες ασφαλείας που έχουμε θεσπίσει για τις μεταφορές των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ και, κατά περίπτωση, ένα αντίγραφο των τυποποιημένων ρητρών για την προστασία των δεδομένων που έχουμε θεσπίσει, επικοινωνώντας μαζί μας στο: [email protected].

F. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;

Η πολιτική μας είναι να διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτεί ο συγκεκριμένος σκοπός ή οι συγκεκριμένοι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν (π.χ. για τη σύναψη μιας συμφωνίας με σας). Ωστόσο, μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύσουμε κάποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη κάποιους παράγοντες όπως:

 • Η/Οι νομική/ές υποχρέωση/εις βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για διατήρηση των δεδομένων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. συμμόρφωση με φορολογικές και λογιστικές απαιτήσεις),
 • η θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων (π.χ. για τους σκοπούς μιας πιθανής διαφοράς).

Ενώ συνεχίζουμε να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, θα εξασφαλίσουμε ότι αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων. Διαφορετικά, διαγράφουμε ή καθιστούμε ανώνυμα με ασφάλεια τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον.

Αν θέλετε να μάθετε πόσο καιρό κρατάμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται τα cookies, παρακαλώ ανατρέξτε στην Πολιτική Cookie.

G. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Αναγνωρίζουμε ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μπορεί να είναι εμπιστευτικά. Θα διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα και θα προστατεύσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων και όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (“ΓΚΠΔ“).

Έχουμε εφαρμόσει τεχνολογικά και λειτουργικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από απώλεια, κατάχρηση ή μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση ή καταστροφή. Κάποια μέτρα περιλαμβάνουν τη χρήση τειχών προστασίας, κρυπτογράφησης, κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης δικαιωμάτων πρόσβασης, προσεκτικής επιλογής επεξεργαστών και άλλων τεχνικά και εμπορικά λογικών μέτρων που θα παρέχουν την κατάλληλη προστασία στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε αντίγραφα ασφαλείας και να χρησιμοποιήσουμε άλλα τέτοια μέσα για να αποτρέψουμε την τυχαία ζημιά ή την καταστροφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Αυτά τα μέτρα διασφαλίζουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία και η φύση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που πρέπει να προστατευτούν.

Ωστόσο, σημειώστε ότι το να μεταδίδετε πληροφορίες σε μας μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να είναι εγγυημένα 100% ασφαλές. Για τυχόν ηλεκτρονικές πληρωμές που λαμβάνουμε από σας, θα χρησιμοποιούμε ένα αναγνωρισμένο, ασφαλές σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών.

Θα σας ειδοποιήσουμε άμεσα σε περίπτωση παραβίασης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που μπορεί να σας εκθέσει σε σοβαρό κίνδυνο.

H. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η ενότητα που ακολουθεί εξηγεί τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε. Τα διάφορα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και το καθένα υπόκειται σε ορισμένες εξαιρέσεις ή όρους σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και άλλες γενικώς εφαρμόσιμες διατάξεις του νόμου περί του απορρήτου των δεδομένων.

 • Το δικαίωμα στην ενημέρωση – έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφή, διαφανή και εύκολα κατανοητή πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Αυτός είναι ο λόγος που σας δίνουμε τις πληροφορίες της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου Δεδομένων καθώς και άλλες νομικές ειδοποιήσεις ή όρους και προϋποθέσεις που σας παρέχουμε.
 • Το δικαίωμα της πρόσβασης – έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας καθώς και για κάποιες άλλες πληροφορίες (παρόμοιες με εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική) και τον τρόπο χρήσης τους. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, ζητώντας ένα αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Αυτό γίνεται για να είστε ενήμεροι και να μπορείτε να ελέγχετε αν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Μπορούμε να αρνηθούμε την παροχή πληροφοριών όταν κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα που αφορούν ένα άλλο πρόσωπο ή ότι τα δικαιώματα ενός άλλου ατόμου θα επηρεαστούν αρνητικά με άλλο τρόπο.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης – μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβουμε μέτρα για να διορθώσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στην περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή (π.χ. αν έχουμε καταχωρίσει λάθος όνομα ή διεύθυνση).
 • Το δικαίωμα διαγραφής – είναι επίσης γνωστό ως το “δικαίωμα στη λήθη” και, με απλά λόγια, σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας όταν, παραδείγματος χάριν, δεν υφίσταται επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε ή όταν η χρήση τους είναι παράνομη. Ωστόσο, δεν πρόκειται για ένα γενικό δικαίωμα διαγραφής και υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, π.χ. όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες προς υπεράσπιση μια νομικής αξίωσης ή για λόγους συμμόρφωσης με μια νομική υποχρέωση.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να “μπλοκάρετε” ή να απαγορεύσετε την περαιτέρω χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας όταν επεξεργαζόμαστε ένα αίτημα για διόρθωση ή ως μια εναλλακτική λύση αντί της διαγραφής. Όταν η επεξεργασία γίνει περιορισμένη, εξακολουθούμε να μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για δικούς σας σκοπούς σε διαφορετικούς οργανισμούς (οι οποίοι θα είναι ξεχωριστοί υπεύθυνοι επεξεργασίας). Αυτό ισχύει μόνο για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχετε παραχωρήσει σε μας και τα οποία επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας και για τους σκοπούς σύναψης του συμβολαίου, το οποίο υφίσταται επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα. Σε αυτή την περίπτωση θα σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας σε μια δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχαναγνώσιμη μορφή ή (όταν είναι τεχνικά εφικτό) μπορεί να μεταδώσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Το δικαίωμα ένστασης – έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση σε ορισμένες μορφές επεξεργασίας για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η CooperSurgical, κάποια από τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις της ή κάποιος παραλήπτης δεδομένων. Θα συνεχίσουμε να έχουμε το δικαίωμα να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εάν μπορούμε να επιδείξουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν τα χρειαζόμαστε για τη θέσπιση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Αν υποβάλετε ένσταση για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης – όταν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στη βάση της συγκατάθεσης που μας έχετε παραχωρήσει, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, μια τέτοια ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε πριν την εν λόγω ανάκληση.

I. ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες ή να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματα που αναφέρονται ανωτέρω, ή αν δεν είστε ευχαριστημένος με τον τρόπο που έχουμε διαχειριστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο: [email protected].

Πριν αξιολογήσουμε το αίτημα σας ενδέχεται να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Εάν δεν παρέχετε τις πληροφορίες που σας έχουν ζητηθεί και, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, μπορεί να αρνηθούμε να ενεργήσουμε πάνω στο αίτημά σας.

Σε γενικές γραμμές θα απαντάμε στο αίτημά σας εντός ενός μηνός μετά τη λήψη του αιτήματός σας. Μπορούμε να παρατείνουμε αυτή την περίοδο κατά δύο επιπλέον μήνες εάν αυτό είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και το πλήθος των αιτημάτων που έχετε υποβάλλει.

Δεν θα σας χρεώσουμε για τις εν λόγω επικοινωνίες ή ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε εκτός αν:

 • ζητήσετε επιπλέον αντίγραφα της επεξεργασίας που υφίστανται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, στην οποία περίπτωση ενδέχεται να σας χρεώσουμε τα λελογισμένα διοικητικά μας έξοδα, ή
 • υποβάλετε προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά αιτήματα, κυρίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, στην οποία περίπτωση μπορεί είτε να σας χρεώσουμε για τα λελογισμένα διοικητικά μας έξοδα είτε να αρνηθούμε να ενεργήσουμε πάνω στο αίτημά σας.

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένος από την απάντησή μας στην καταγγελία σας ή πιστεύετε ότι ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας δεν συμμορφώνεται με τον νόμο περί προστασίας των δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στη σχετική αρχή προστασίας δεδομένων. Η αρχή προστασίας δεδομένων στη Δανία είναι ο Γενικός Επιθεωρητής για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Datatilysnet) ή ο διάδοχός του.