PRIVATLIVSPOLITIK FOR COOPERSURGICAL

Choose your language:

A. OM DENNE POLITIK

Vi bestræber os på at levere professionelle og værdifulde produkter og tjenester til dig, mens vi beskytter dit privatliv.

Denne privatlivspolitik for persondata (også kaldet “politik”) beskriver, hvornår, hvorfor og hvordan vi indsamler, bruger og på anden måde administrerer (samlet kaldet “behandler”) personoplysninger om vores leverandører, potentielle kunder, forretningspartnere og brugere af vores websites (“registrerede personer”). “Personoplysninger” er enhver information, som er relateret til dig, og som kan anvendes til at identificere dig, enten direkte eller indirekte.

Vi kan behandle dine personoplysninger som beskrevet i denne privatlivspolitik og som beskrevet, når vi indsamler data fra dig. Vores privatlivspolitik skal læses sammen med enhver anden juridisk meddelelse eller vilkår og betingelser, du modtager, når vi indsamler data fra dig (eller på et senere tidspunkt), eller som vises på andre sider i vores website.

Når du anvender vores websites, behandler vi dine personoplysninger, der indsamles ved hjælp af cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik. Læs venligst vores cookiepolitik.

B. HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE DATA

Vi, CooperSurgical, med hovedsæde i Europa i: Knardrupvej 2, 2760 Målov, Danmark – er registeransvarlige for dine personoplysninger. Vi kan kontaktes på: [email protected] og tlf.: +45 4679 0200.

Når CooperSurgical deler personoplysninger med associerede selskaber for CooperSurgical (“associerede selskaber”, hvilket vil sige vores datterselskaber, vores øverste moderselskab og dettes associerede selskaber), er de associerede selskaber også registeransvarlige som forklaret i denne privatlivspolitik. Oplysninger om de associerede selskaber, herunder deres beliggenhed, findes på https://www.coopersurgical.com/Affiliates.

I denne privatlivspolitik henviser referencer som “vi”, “os” eller “vores” til CooperSurgical og/eller de associerede selskaber. Referencer som “du/dig” og “din/dine” henviser til de registrerede personer.

C.HVILKEN SLAGS DATA BEHANDLER VI, OG HVORFOR GØR VI DET?

Typen af information, vi kan indsamle fra dig, afhængigt af din interaktion med os (f.eks. hvordan du bruger vores websites), og formålet med behandlingen indbefatter:

Kategorien for den registrerede person

Typen af information

Formålet med behandlingen

Juridisk grundlag for behandlingen

Klinikker og læger

 • dit navn
 • din adresse (forretningsa dresse og personlig adresse)
 • din e-mailadresse
 • dine telefonnumre (forretning og personligt)
 • din købshistorik
 • arbejdstitel
 • jobområde
 • mediekanaler
 • forsendelse af varer, der købes af os
 • levering af tjenester, der købes af os
 • udførelse af en aftale, vi har med dig, inklusive tage imod betaling fra dig, sende fakturaer, erklæringer, påmindelser om ny service og om betaling
 • tilsendelse af kommercielle meddelelser til dig, der ikke er forbundet med markedsføring tilsendelse af markedsføringsmeddelels er (inklusive vores e-mailnyhedsbreve) om vores produkter og tjenester, hvis du har ønsket det
 • overholdelse af vores juridiske og lovmæssige forpligtelser
 • udførelse af en aftale, vi har med dig
 • dit samtykke (hvis ønsket og givet)

potentiellekunder

 • dit navn
 • din adresse (forretningsa dresse og personlig adresse)
 • din e-mailadresse
 • dine telefonnumre (forretning og personligt)
 • tilsendelse af markedsføringsmeddel elser (inklusive vores email-nyhedsbreve) om vores produkter og tjenester, videnskabelige nyheder og branchenyheder, hvis du har ønsket det
 • dit samtykke (hvis ønsket og givet)

kunder(inklusiveklinikker)

 • dit navn
 • din adresse (forretningsa dresse og personlig adresse)
 • din e-mailadresse
 • dine telefonnumre (forretning og personligt)
 • din jobtitel
 • forsendelse af varer, der købes af os
 • levering af tjenester, der købes af os
 • udførelse af en aftale, vi har indgået, inklusive modtagelse af betalinger fra dig, tilsendelse af fakturaer, erklæringer, påmindelser om udskiftning og om betaling
 • tilsendelse af kommercielle meddelelser til dig, der ikke er forbundet med markedsføring
 • tilsendelse af markedsføringsmeddele lser (inklusive vores email-nyhedsbreve) om vores produkter og tjenester, hvis du har ønsket det
 • overholdelse af vores juridiske og lovmæssige forpligtelser
 • udførelse af en aftale, vi har med dig
 • dit samtykke (hvis ønsket og givet)

Leverandører og potentielle leverandører

 • dit navn
 • din adresse (forretningsadresse og privatadresse)
 • din email-adresse adresse
 • dine telefonnumre (forretning og privat)
 • din jobtitel, rolle
 • bestilling af varer og service fra dig
 • forespørgsel om varer og service, som du muligvis kan levere til os
 • tilsendelse af ikke-marketing til dig forretningsmæssig kommunikation
 • udførelse af en aftale, vi har med dig, inklusive udstedelse af købsbestillinger til dig og betaling til dig
 • at overholde vores juridiske og lovmæssige forpligtelser
 • udførelse
  af en aftale, vi har med dig
 • dit samtykke (hvis ønsket og givet)

Brugere af vores websites

 • cookies
 • IP-adresse
 • geografisk beliggenhed
 • browsertype og – version
 • operativsystem
 • information om dine besøg på og brug af vores websites
 • administrering af vores websites
 • personalisering af vores websites
 • muliggørelse af brug af tjenester, der står til rådighed på vores websites
 • overholdelse af vores juridiske og lovmæssige forpligtelser
 • udførelse af en aftale, vi har med dig
 • dit samtykke (hvis ønsket og givet)

Vores forretningsformål – Vi kan også anvende dine personoplysninger til vores interne forretningsformål (vores legitime interesser) såsom:

 • bogføring, statistisk analyse, intern rapportering og forskningsformål;
 • at undersøge eventuelle klager, du indgiver;
 • at levere beviser i enhver strid eller forventet strid mellem dig og os;
 • at påvise og forebygge bedrageri, andre kriminelle handlinger såvel som risikomanagement;
 • forretning og gendannelse i nødstilfælde (f.eks. oprettelse af backups);
 • at sikre netværks- og informationssikkerhed;
 • at tage kontakt med dig som repræsentant for et firma, som er kunde eller leverandør i forbindelse med vores relation til det firma;
 • at tage kontakt med dig som repræsentant for et firma, som vi anser som en potentiel kunde eller leverandør;
 • at tage kontakt med dig i forbindelse med godgørende formål, som vi støtter;
 • at hoste, pleje og på anden måde støtte driften af vores websites, herunder at tilpasse forskellige aspekter af vores websites for at forbedre din oplevelse;
 • opbevaring af dokumenter og data;
 • at beskytte rettigheder, ejendom og/eller sikkerheden hos CooperSurgical, dets associerede selskaber, dets personale og andre; og
 • at sikre kvaliteten af de tjenester, vi leverer til vores kunder og andre registrerede personer.

Efter vores mening er risikoen for dine databeskyttelsesrettigheder i forbindelse med personoplysninger, vi behandler på basis af vores legitime interesser, ikke store eller yderst påtrængende. Vi har desuden sørget for beskyttelse af dine rettigheder ved at sikre passende opbevaringsperioder og sikkerhedskontroller.

Derudover kan vi anvende dine personoplysninger til yderligere specifikke formål, der beskrives entydigt ved indsamlingen af dine personoplysninger.

Hvis du vælger ikke at levere de personoplysninger, vi anmoder om, kan vi muligvis ikke levere de produkter og/eller tjenester, du har anmodet om, eller på anden måde opfylde det/de formål, til hvilket/hvilke vi har anmodet om personoplysningerne.

D. HVORDAN OG HVORNÅR DELER VI DATA MED TREDJEPARTER?

Nogle produkter og/eller tjenester, som vi leverer, kræver inddragelse af tredjeparter. Vi hverken sælger, udlejer, distribuerer eller gør på anden måde personoplysninger tilgængelige for tredjeparter, bortset fra at vi eventuelt deler information inden for vores virksomhedsgruppe, med vores serviceudbydere og andre tredjeparter til de formål, der er beskrevet i denne politik:

a) Datadeling inden for CooperSurgical group

CooperSurgical kan dele dine data med de associerede virksomheder:

 • når vi er nødt til dette for at levere de produkter og/eller tjenester eller information, du har anmodet om; vi kan for eksempel overføre dine personoplysninger til USA og Sydafrika.
 • hvis du giver os dit samtykke til dette (f.eks. hvis du giver os samtykke til marketingkommunikation med associerede selskaber)

b) Datadeling med serviceudbydere

Vi deler også dine personoplysninger med vores tredjeparts-serviceudbydere, som vi sætter til at levere forskellige tjenester i forbindelse med:

 • levering af vores produkter (f.eks. bud og klinikker);
 • markedsførings- og reklametjenester (f.eks. marketingagenturer, interaktive agenturer, email-løsningsudbydere);
 • vores websites (f.eks. hoste og pleje vores websites);
 • It-tjenester og løsninger (f.eks. levering af datalager eller hjælp til databasestyring);

Vi har udvalgt disse serviceudbydere omhyggeligt og truffet foranstaltninger til at sikre, at dine personoplysninger beskyttes på passende vis. Alle vores serviceudbydere er forpligtet af en skriftlig aftale til udelukkende at behandle personoplysninger, der gives til dem, med det formål at levere de specifikke tjenester til os og træffe passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger.

c) Datadeling med andre modtagere

Vi kan også dele dine personoplysninger med:

 • vores bogholdere, revisorer, advokater eller lignende rådgivere, når vi anmoder om professionel rådgivning hos disse.
 • en hvilken som helst anden tredjepart, hvis det er vores pligt at offentliggøre eller dele dine personoplysninger for at opfylde en juridisk forpligtelse eller beskytte rettigheder, ejendom og/eller sikkerheden hos CooperSurgical, dets associerede selskaber, dets personale eller andre;
 • en hvilken som helst anden tredjepart for at handle i overensstemmelse med kravene fra en domstol, kontrolinstans eller myndighed, for eksempel for at overholde en retskendelse eller handle i overensstemmelse med gældende love eller bestemmelser; eller
 • investorer og andre relevante tredjeparter i forbindelse med et potentielt salg eller anden virksomhedstransaktion forbundet med CooperSurgical og/eller dets associerede selskaber.

E. INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

Overførsel af dine personoplysninger til og mellem de associerede selskaber, serviceudbydere eller andre modtagere kan indbefatte, at dine personoplysninger overføres uden for EØS til steder, der muligvis ikke har det samme beskyttelsesniveau som EØS-landene, herunder tredjelande, der ikke er omfattet af en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau fra Den Europæiske Kommission, herunder lande som: USA og Sydafrika

Vi overfører dog kun dine personoplysninger uden for EØS:

 • når overførslen sker til et sted eller ved hjælp af en fremgangsmåde eller under omstændigheder, der ifølge Den Europæiske Kommission leverer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger;
 • når vi anvender standardklausuler for databeskyttelse, der er indført af Den Europæiske Kommission eller en relevant databeskyttelsesmyndighed; eller
 • hvor ovenstående ikke er tilfældet, men vi juridisk set stadig har ret til at gøre dette, for eksempel hvis overførslen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, der er indgået med dig eller i din interesse eller til begrundelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Du kan anmode om yderligere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, vi anvender med hensyn til overførsel af personoplysninger uden for EØS og, hvis relevant, om en kopi af de standardklausuler for databeskyttelse, vi anvender, ved at kontakte os på: [email protected].

F. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI PERSONOPLYSNINGER?

I henhold til vores politik opbevarer vi dine personoplysninger i den periode, der er nødvendig for det eller de specifikke formål, som de blev indsamlet til (f.eks. til opfyldelse af en aftale, der er indgået med dig). Vi kan dog være forpligtet til at opbevare visse personoplysninger i længere tid, idet vi tager hensyn til faktorer som:

 • juridiske forpligtelser iht. gældende lov om at opbevare data i en vis periode (f.eks. overholdelse af skatte- og regnskabsmæssige krav);
 • begrundelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav (f.eks. med henblik på en potentiel strid).

Når vi fortsætter med at behandle dine personoplysninger, sikrer vi, at dette sker i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. I modsat fald sletter eller anonymiserer vi dine personoplysninger, når de ikke længere behøves.

Hvis du ønsker at vide, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger til et bestemt formål, kan du kontakte os på: [email protected]. Se vores cookiepolitik for yderligere information om, hvor længe cookies opbevares.

G. HVORDAN BESKYTTER VI DINE DATA?

Vi er opmærksomme på, at dine personoplysninger kan være fortrolige. Vi bevarer fortroligheden for og beskytter dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og alle gældende love, herunder den generelle forordning om daabeskyttelse 2016/679 (“GDPR“).

Vi har implementeret teknologiske og driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod tab, misbrug eller uautoriseret ændring eller destruktion. Sådanne foranstaltninger indbefatter brug af firewalls, kryptering, egnede processer til administration af ret til adgang, omhyggelig udvælgelse af databehandlere og andre i teknisk og kommerciel henseende rimelige foranstaltninger til passende beskyttelse af dine personoplysninger. Når det er passende, kan vi også oprette sikkerhedskopier og anvende andre lignende midler til at undgå tilfældig skade på eller destruktion af dine personoplysninger. Disse foranstaltninger sikrer et passende beskyttelsesniveau med hensyn til den naturlige risiko ved behandlingen og arten af personoplysningerne, der skal beskyttes.

Vær opmærksom på, at det aldrig kan være 100 % sikkert at overføre informationer til os via internettet. For enhver betaling, vi modtager fra dig online, vil vi benytte et godkendt, sikkert onlinebetalingssystem.

Vi underretter dig omgående i tilfælde af et misbrug af dine personoplysninger, der kan medføre alvorlige risici for dig.

H. DINE RETTIGHEDER

I det følgende afsnit er de rettigheder, du kan gøre brug af, beskrevet. De enkelte rettigheder er ikke absolutte og er hver især underlagt visse undtagelser eller betingelser iht. GDPR og andre generelt relevante bestemmelser i databeskyttelsesloven.

 • Ret til at blive informeret – Du har ret til at modtage entydig, transparent og let forståelig information om vores brug af dine personoplysninger. Derfor informerer vi dig i denne privatlivspolitik og i andre juridiske meddelelser eller vilkår og betingelser, du modtager.
 • Ret til adgang – Du har ret til at få bekræftet fra vores side, om vi behandler dine personoplysninger, og få udleveret visse andre informationer (i lighed med bestemmelserne i denne politik) om, hvordan de anvendes. Du har også ret til adgang til dine personoplysninger ved at anmode om en kopi af personoplysningerne, der er relateret til dig. Dermed kan du kontrollere og forvisse dig om, at vi anvender dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Vi kan afvise at levere denne information, hvis dette kan afsløre personoplysninger om en anden person eller på anden måde påvirker en anden persons rettigheder negativt.
 • Ret til korrektion – Du kan anmode os om at korrigere dine personoplysninger, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige (f.eks. hvis dit navn eller din adresse er forkert).
 • Ret til sletning – Dette kaldes også ‘ret til at blive glemt’ og giver dig, kort fortalt, mulighed for at anmode om sletning eller fjernelse af dine personoplysninger, når der for eksempel ikke er nogen tvingende grund til, at vi fortsat anvender dem, eller brugen af dem er ulovlig. Dette er dog ikke en generel ret til sletning, og der er visse undtagelser, f.eks. hvis vi skal anvende informationen til at forsvare et juridisk krav eller overholde en juridisk forpligtelse.
 • Ret til at begrænse behandlingen – Du har ret til at blokere eller spærre fortsat brug af dine personoplysninger, når vi vurderer en anmodning om korrektion, eller som alternativ til sletning. Når behandlingen er begrænset, kan vi stadig opbevare dine personoplysninger men har ikke ret til at anvende dem yderligere.
 • Ret til dataportabilitet – Du har ret til at modtage og genanvende visse personoplysninger til ine egne formål i forskellige organisationer (i form af separate registeransvarlige). Dette gælder kun de personoplysninger, du har givet os, og som vi behandler med din tilladelse og til opfyldelse af en kontrakt, der behandles automatisk. I dette tilfælde giver vi dig en kopi af dine data i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller (når det er teknisk muligt) overfører dine data direkte til en separat registeransvarlig.
 • Ret til indsigelse – Du har ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod visse typer behandling på baggrund af din særlige situation, for så vidt som behandlingen udføres til formål af legitim interesse, der udøves af CooperSurgical, dets associerede selskaber eller af en datamodtager. Vi har ret til fortsat at behandle personoplysningerne, hvis vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis vi behøver dette til at begrunde, udøve eller forsvare juridiske krav. Hvis du gør indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger til sådanne formål.
 • Retten til at tilbagetrække samtykke – Når vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du ret til til enhver tid at tilbagetrække dit samtykke. En sådan tilbagetrækning påvirker imidlertid ikke lovmæssigheden af behandlingen, der blev foretaget inden tilbagetrækningen.

I. VORES KONTAKTOPLYSNINGER

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller at gøre brug af nogle af ovenstående rettigheder, eller hvis du er utilfreds med måden, vi har håndteret dine personoplysninger på, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på: [email protected].

Før vi tager stilling til din henvendelse, anmoder vi muligvis om yderligere information, så vi kan identificere dig. Hvis du ikke leverer den ønskede information og vi som følge heraf ikke er i stand til at identificere dig, kan vi afvise at behandle din henvendelse.

Vi svarer normalt på din henvendelse inden for en måned efter modtagelsen. Vi kan forlænge denne periode med yderligere to måneder, hvis det er nødvendigt på grund af kompleksiteten eller antallet af dine henvendelser.

Vi opkræver dig ikke for sådanne meddelelser eller handlinger, vi udfører i den forbindelse, medmindre:

 • du anmoder om yderligere kopier af dine personoplysninger, der behandles. Her kan vi opkræve dig for vores administrative udgifter i rimeligt omfang. Eller:
 • du indgiver tydeligt ubegrundede eller alt for omfattende henvendelser, særligt med hensyn til deres gentagende karakter. Her kan vi enten opkræve dig for vores administrative udgifter i rimeligt omfang eller afvise at reagere på henvendelsen.

Hvis ikke du er tilfreds med vores besvarelse af din klage eller mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med loven om databeskyttelse, kan du indsende en klage til den ansvarlige databeskyttelsesmyndighed. Databeskyttelsesmyndigheden i Danmark er Datatilsynet.