ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА COOPERSURGICAL

Choose your language:

A. ЗА ТАЗИ ПОЛИТИКА

Ние се ангажираме да ви предоставяме професионални и качествени продукти и услуги, като защитаваме вашето право на неприкосновеност на личния живот.

Тази Политика за защита на личните данни (наричана също “Политика”) очертава кога, защо и как събираме, използваме и по друг начин обработваме (наречено общо “процес”) лична информация за нашите клиенти, потенциални клиенти, търговци, потенциални търговци, бизнес партньори и потребители на нашите уебсайтове (“субекти на данни”). “Личните данни” са всякаква информация, свързана с вас, която може да бъде използвана, за да бъдете идентифицирани, пряко или непряко.

Ние можем да обработваме вашите лични данни, както е описано в настоящата Политика за защита на личните данни, и както е описано, когато събираме данни от вас. Нашата Политика за защита на личните данни трябва да бъде тълкувана съвместно с всякакви други правни бележки или условия, които ви се предоставят, когато събираме данни от вас (или на по-късен етап) или които са на разположение на други страници на нашия уебсайт.

Когато използвате нашите уебсайтове, ние ще обработваме вашите лични данни чрез използването на “бисквитки” съгласно нашата Политика за “бисквитките”. Моля, разгледайте нашата Политика за “бисквитките”.

B. КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние, CooperSurgical, със седалище в Европа: Knardrupvej 2, 2760 Målov, Denmark – сме администратор на вашите лични данни. Можете да се свържете с нас на [email protected] и тел.: +45 4679 0200.

Когато CooperSurgical споделя лични данни с филиали на CooperSurgical (“филиали”, което включва наши дъщерни дружества, нашето основно холдингово дружество и неговите дъщерни дружества), филиалите са също администратори на данни, както е обяснено в настоящата Политика за защита на личните данни. Данни за филиалите, включително тяхното местоположение, са изброени на https://www.coopersurgical.com/Affiliates и в Приложение 1.

В настоящата Политика за защита на личните данни, позовавания като “ние”, “нас” или “наш/а/е/и” означават CooperSurgical и/или филиалите. Позовавания като “вие” и “ваш/а/е/и” се отнасят за субектите на данните.

C. КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И ЗАЩО?

Видовете информация, която ние може да събираме от вас в зависимост от това как вие си взаимодействате с нас (напр. как използвате нашите уебсайтове) и целите на обработването включват:

Категория на субекта на данни

Вид информация

Цели на обработването

Правно основание за обработването

Клиники и лекари

 • вашето име
 • вашият адрес (служебен и личен)
 • вашият имейл адрес
 • вашите телефонни номера (служебни и лични)
 • история на вашите покупки
 • Служебно звание
 • Професионален сектор
 • Медийни канали
 • изпращане на стоки, които сте закупили от нас, до вас
 • предоставяне на услуги, които сте закупили от нас
 • изпълнение на договор, който сме сключили с вас, включително събиране на плащания от вас, изпращане на фактури, отчети, напомняния за подновяване на услугите и плащане
 • изпращане на немаркетингови търговски съобщения до вас изпращане на маркетингови съобщения до вас (включително нашите електронни бюлетини), свързани с нашите продукти или услуги, в случай, че сте ги поискали
 • за да спазим нашите правни и регулаторни задължения
 • изпълнение на договор, който сме сключили с вас
 • вашето съгласие (в случай, че е поискано и предоставено)

Потенциални клиенти

 • вашето име
 • вашият адрес (служебен и личен)
 • вашият имейл адрес
 • вашите телефонни номера (служебни и лични)
 • изпращане на маркетингови съобщения до вас (включително нашите електронни бюлетини), свързани с нашите продукти, услуги, научни и браншови новини в случай, че сте ги поискали
 • вашето съгласие (в случай, че е поискано и предоставено)

Клиенти (включителн о клиники

 • вашето име
 • вашият адрес (служебен и личен)
 • вашият имейл адрес
 • вашите телефонни номера (служебни и лични)
 • вашето служебно звание, роля
 • изпращане на стоки, които сте закупили от нас, до вас
 • предоставяне на услуги, които сте закупили от нас
 • изпълнение на сключен договор, включително събиране на плащания от вас, изпращане на фактури, отчети, напомняния за подновяване и плащане
 • изпращане на немаркетингови търговски съобщения до вас
 • изпращане на маркетингови съобщения до вас (включително нашия електронен бюлетин), свързани с нашите продукти или услуги, в случай, че сте ги поискали
 • за да спазим нашите правни и регулаторни задължения
 • изпълнение на договор, който сме сключили с вас
 • вашето съгласие (в случай, че е поискано и предоставено)

Търговци и потенциални търговци

 • вашето име
 • вашият адрес (служебен и личен)
 • вашият имейл адрес
  адрес
 • вашите телефонни номера (служебни и лични)
 • вашето служебно звание, роля
 • поръчки на продукти и услуги от ваша страна
 • запитвания за продукти и услуги, които можете да ни доставите
 • изпращане на немаркетингови търговски съобщения до вас
 • изпълнение на договор, който сме сключили с вас, включително издаване на заявки за покупки към вас и извършване на плащания към вас
 • за да спазим нашите правни и регулаторни задължения
 • изпълнение
  на договор, който сме сключили с вас
 • вашето съгласие (в случай, че е поискано и предоставено)

Потребители на нашите уебсайтове

 • “бисквитки”
 • IP адрес
 • географско местоположение
 • вид и версия на браузъра
 • операционна система
 • информация за вашите посещения на нашите уебсайтове и използването им
 • администриране на нашите уебсайтове
 • персонализиране на нашите уебсайтове
 • позволяване използването на услугите, които са на разположение на нашите уебсайтове, от ваша страна
 • за да спазим нашите правни и регулаторни задължения
 • изпълнение на договор, който сме сключили с вас
 • вашето съгласие (в случай, че е поискано и предоставено)

Нашите служебни цели – възможно е да използваме вашите лични данни също за наши служебни цели (нашите законни интереси) като например:

 • съхраняване на записи, статистически анализ, вътрешно отчитане и изследователски цели;
 • за разследване на каквито и да е оплаквания от ваша страна;
 • за предоставяне на доказателства при каквито и да е спорове или очаквани спорове между вас и нас;
 • за откриване и предотвратяване на измами, други престъпления и за цели, свързани с управлението на риска; ;
 • за стопанска дейност и възстановяване при катастрофично събитие (напр. за създаване на резерви);
 • за осигуряване на мрежовата и информационната сигурност;
 • за да се свържем с вас в качеството ви на представител на компания, която е клиент или търговец, във връзка с нашите взаимоотношения с тази компания;
 • за да се свържем с вас в качеството ви на представител на компания, която считаме за потенциален клиент или търговец;
 • за да се свържем с вас във връзка с благотворителни каузи, които подкрепяме;
 • за хостинг, поддръжка и друга подкрепа на оперирането на нашите уебсайтове, включително адаптиране на различни аспекти на нашите уебсайтове с цел подобряване на вашия опит;
 • за запазване/съхраняване на документи и данни;
 • за защита на правата, имуществото и/или сигурността на CooperSurgical, който и да е от филиалите, неговите служители и други; и
 • за осигуряване на качествени услуги, които ние предоставяме на нашите клиенти и други субекти на данни.

Ние вярваме, че рискът за вашите права на защита на данните във връзка с личните данни, които обработваме въз основа на нашите законни интереси, не е прекомерен или твърде обезпокоителен. Ние също така създадохме защита за вашите права чрез подсигуряването на подходящи срокове за съхранение и контрол на сигурността.

В допълнение може да използваме вашите лични данни за допълнителни специфични цели, разяснени по време на събирането на вашите лични данни.

Ако изберете да не предоставяте личните данни, които изискваме, е възможно да не можем да ви предоставим продуктите и/или услугите, които сте поискали или по друг начин изпълняват целите, за които събираме личните данни.

D. КАК И КОГА СПОДЕЛЯМЕ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ?

Някои продукти и/или услуги, които предоставяме, изискват участието на трети страни. Ние не продаваме, не даваме под наем, не разпространяваме или по никой начин не предоставяме лични данни с комерсиална цел на която и да е трета страна, освен че е възможно да споделяме информация в рамките на нашата група от дружества, с нашите доставчици на услуги и други трети страни за целите, изложени в настоящата Политика:

a) Споделяне на данни в рамките на CooperSurgical group

CooperSurgical може да споделя вашите лични данни с филиалите:

 • когато е необходимо, за да предоставяме продуктите и/или услугите или информацията, които вие сте поискали; например, ние предаваме вашите лични данни на Съединените Щати и Южна Африка.
 • ако сте съгласни с това (напр. когато ни давате съгласието си за маркетингови съобщения с филиали)

b) Споделяне на данни с доставчици на услуги

Ние споделяме също вашите лични данни с трети страни – доставчици на наши услуги, които ангажираме за предоставянето на различни услуги във връзка с:

 • доставките на нашите продукти (напр. куриери и клиники);
 • маркетинговите и рекламни услуги (напр. маркетингови агенции, агенции за интерактивни решения, доставчици на имейл решения);
 • нашите уебсайтове (напр. хостинга и поддръжката на нашите уебсайтове);
 • IT услуги и решения (напр. за съхраняване на данни, подпомагането ни по отношение на управлението на базата данни);

Ние сме подбрали внимателно тези доставчици на услуги и сме предприели мерки за осигуряване на адекватна защита на вашите лични данни. Всички наши доставчици на услуги са обвързани чрез писмен договор да обработват предоставените им лични данни само за целите на предоставянето на специфичната услуга към нас и да поддържат адекватни мерки за сигурност за защита на вашите лични данни.

c) Споделяне на данни с други получатели

Възможно е също да споделяме вашите лични данни с:

 • нашите счетоводители, одитори, юристи или подобни консултанти, когато изискваме те да ни предоставят професионални консултации;
 • която и да е трета страна, ако сме задължени да разкрием или споделим вашите лични данни, за да спазим каквото и да е правно задължение или да защитим правата, собствеността и/или безопасността на CooperSurgical, който и да е филиал, неговите служители и други;
 • която и да е трета страна с цел да спазим изискванията на съда, регулатор или държавна агенция, например, за да изпълним съдебно разпореждане или да действаме съгласно приложимото право или разпоредби; или
 • инвеститори и други съответни трети страни в случай на евентуална продажба или друга корпоративна сделка, свързана с CooperSurgical и/или който и да е филиал.

E. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Трансферът на вашите лични данни към и между филиалите, доставчиците на услуги или други получатели може да включва изпращането на вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство (“ЕИП”), към локации, които може да не предоставят същото ниво на защита както страните от ЕИП, включително към трети страни, които не са обхванати от адекватно решение на Европейската комисия, включително към страни като: САЩ и Южна Африка

Ние, обаче, можем да предаваме вашите лични данни извън ЕИП:

 • когато трансферът се осъществява към място или по начин или при обстоятелства, които според Европейската комисия предоставят адекватна защита на вашите лични данни;
 • когато сме въвели в действие стандартни клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия или съответен орган за защита на данните; или
 • когато нито едно от гореизброените обстоятелства не е налице, но въпреки това имаме законното право да го направим, например ако трансферът е необходим за изпълнение на договор, сключен с вас или във ваш интерес, или с цел установяване, упражняване или защита на правни искове.

Вие можете да поискате допълнителна информация относно предпазните мерки, които сме въвели при трансфера на лични данни извън ЕИП, и където е приложимо, копие от стандартните клаузи за защита на данните, с които разполагаме, като се свържете с нас на: [email protected].

F. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Съгласно нашата политика ние съхраняваме вашите лични данни за периода, необходим за специфичната цел или цели, за които те са били събрани (напр. за изпълнението на споразумение с вас). Въпреки това, е възможно да сме задължени да съхраняваме някои лични данни за по-дълъг период от време, отчитайки фактори като:

 • правно(и) задължение(я) съгласно приложимото право да запазим данните за определен период от време (напр. спазване на данъчни и счетоводни изисквания);
 • установяване, упражняване или защита на правни искове (напр. за целите на евентуален спор).

Като продължаваме да обработваме вашите лични данни, ние ще гарантираме, че те се обработват в съответствие с настоящата Политика за защита на данните. В противен случай ще унищожим или анонимизираме вашите лични данни по сигурен начин в момента, в който вече не са необходими.

Ако желаете да разберете за какъв период от време съхраняваме вашите лични данни за дадена цел, можете да се свържете с нас на: [email protected]. За повече информация относно периода на съхранение на “бисквитките”, моля, разгледайте нашата Политика за “бисквитките”.

G. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ние признаваме, че вашите лични данни могат да бъдат поверителни. Ние ще опазим поверителния характер на вашите лични данни и ще ги защитаваме в съответствие с нашата Политика за защита на данните и всички приложими законодателства, включително Общия регламент за защита на данните 2016/679 (“GDPR”).

Ние сме въвели технологични и оперативни мерки за сигурност с цел защита на вашите лични данни от загуба, злоупотреба или неразрешена промяна или унищожаване. Тези мерки включват употребата на защитни системи, криптиране, адекватни процеси на управление на правата за достъп, внимателен подбор на лицата, обработващи данните и други разумни технически и търговски мерки за предоставяне на адекватна защита на вашите лични данни. Където е уместно, ние може също да създадем резервни копия и да използваме други такива средства за предотвратяване на случайното увреждане или унищожаване на вашите лични данни. Тези мерки осигуряват адекватно ниво на сигурност във връзка със защитата от рисковете, свързани с обработването и характера на личните данни.

Моля въпреки това, имайте предвид, че когато изпращате информация до нас през Интернет, това никога не може да гарантира 100% сигурност. За всички плащания, които получаваме от вас по електронен път, ние използваме призната сигурна електронна система за плащания.

Ще ви информираме незабавно в случай на каквото и да е нарушаване на вашите лични данни, което би ви изложило на сериозен риск

H. ВАШИТЕ ПРАВА

В следващия раздел са обяснени вашите права, които можете да упражните. Различните права не са абсолютни и всяко едно е предмет на определени изключения или квалификации в съответствие с Общия регламент за защита на данните и други общо приложими разпоредби на законодателството за неприкосновеността на данните.

 • Право на информираност – вие имате право да получите ясна, прозрачна и разбираема информация относно това как ние използваме вашите лични данни. Поради тази причина ние ви предоставяме информацията в настоящата Политика за защита на данните и които и да са правни бележки или условия, които вече са ви предоставени.
 • Право на достъп – вие имате право да получите потвърждение от наша страна дали вашите лични данни се обработват от нас или не и относно определена друга информация (подобна на тази, предоставена в настоящата Политика), свързана с начина на използването им. Вие имате също право на достъп до вашите лични данни, като поискате копие на личните данни, отнасящи се за вас. Това е за ваша информация и за да можете да проверите дали използваме вашите данни в съответствие със законодателството за защита на данните. Ние можем да откажем да предоставим информация, когато, за да го направим, е необходимо да разкрием лични данни за друго лице или по някакъв начин бихме засегнали негативно правата на друго лице.
 • Право на коригиране – вие можете да поискате от нас да предприемем мерки относно коригирането на вашите лични данни, ако те са неточни или непълни (напр., ако името или адресът, които имаме за вас, са погрешни).
 • Право на изтриване – това е известно също и като ‘правото да бъдеш забравен’ и, казано по опростен начин, ви дава възможност да поискате унищожаването или отстраняването на вашите лични данни, когато, например, не са налице убедителни доводи ние да продължим да ги използваме или тяхното използване е незаконосъобразно. Това, обаче, не е общовалидно право за изтриване и съществуват някои изключения, напр. когато е необходимо да използваме информацията за защита при правен иск или за да спазим правно задължение.
 • Право на ограничаване на обработването – вие имате право да ‘блокирате’ или забраните по-нататъшното използване на вашите лични данни, когато оценяваме искане за коригиране, или като алтернатива на изтриването. Когато обработването е ограничено, ние все пак ще можем да съхраняваме вашите лични данни, но няма да можем да ги използваме.
 • Право на преносимост на данните – вие имате правото да получите и използвате отново определени лични данни за ваши собствени цели в различни организации (които са отделни администратори на данни). Това се отнася само за вашите лични данни, които сте ни предоставили и които обработваме с ваше съгласие, и за целите на изпълнението на договори, които се обработват по автоматизиран начин. В такъв случай ние ще ви предоставим копие от вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или (където е технически осъществимо) можем да прехвърлим вашите данни директно към отделен администратор на данни.
 • Право на възражение – вие имате правото на възражение срещу определени видове обработване, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, по всяко време, доколкото това обработване се случва за целите на законовите интереси на CooperSurgical, който и да е филиал или на получателя на данните. На нас ще ни е позволено да продължаваме да обработваме личните данни, ако успеем да демонстрираме убедителни правни причини за обработването, които имат приоритет над вашите интереси, права и свободи, или ако това е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни искове. В случай, че вие възразите срещу обработването на вашите лични данни за цели на директния маркетинг, ние повече няма да обработваме вашите лични данни за такива цели.
 • Право на оттегляне на съгласието – когато обработваме вашите лични данни на основание на вашето съгласие, вие имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Такова оттегляне, обаче, не засяга законосъобразността на обработването, основано на съгласие, дадено преди неговото оттегляне.

I. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Ако желаете да изискате допълнителна информация или да упражните което и да е от горепосочените права, или не сте доволни от начина, по който сме обработили вашите лични данни, свържете се с нашия служител по защита на данните на: [email protected].

Преди да извършим оценка на вашето искане, ние може да поискаме допълнителна информация, за да ви идентифицираме. В случай, че не предоставите поисканата информация, и, в резултат на това ние не успеем да ви идентифицираме, е възможно да откажем да работим по вашето искане.

Като цяло ще отговорим на вашето искане в рамките на един месец след получаването на вашето искане. Възможно е да удължим този период с още два месеца, ако е необходимо, предвид сложността и броя на исканията, които сте подали.

Няма да изискаме заплащане от ваша страна за такава комуникация или действията, които предприемаме, освен ако:

 • вие изискате допълнителни копия на вашите лични данни, които са в процес на обработка, в който случай е възможно да начислим такса за покриване на нашите разумни административни разходи, или
 • вие подадете явно неоснователни или прекомерни искания, по-специално поради тяхната повторяемост, в който случай е възможно ние или да начислим такса за покриване на нашите разумни административни разходи или да откажем изпълнението на искането.

В случай, че не сте удовлетворени от нашия отговор на вашето оплакване или смятате, че обработването на вашите лични данни от наша страна не е в съответствие със законодателството за защита на данните, можете да подадете жалба към съответния орган за защита на данните. Главният инспектор за защита на личните данни (Datatilysnet) или неговият заместник са органът за защита на данните в Дания.