Policy om kakor

Choose your language:

CooperSurgical, Inc. och dess dotterbolag (CooperSurgical) värnar om din integritet och vill erbjuda dig en säker webbplats.

Vad är en kaka (cookie)?

En kaka är en liten fil som ber om tillåtelse att placeras på datorns hårddisk. När du samtycker till detta läggs filen till och kakan bidrar till att analysera trafiken på webbplatsen eller uppmärksamma dig på att du besöker en viss webbplats. Kakor ger webbapplikationer möjlighet att bemöta dig som en enskild person. Webbapplikationen kan anpassa sin funktion till dina behov och minnas vad du gillar och ogillar genom att samla in och spara information om dina preferenser.

Vad använder vi kakor till?

Kakor för trafikloggning hjälper oss att identifiera vilka sidor som används. Därmed kan vi analysera uppgifter om webbplatsens trafik och användning, så att vi kan förbättra vår webbplats och våra tjänster genom att anpassa dem i enlighet med kundernas behov.

Denna information är inte av personlig art och kan innefatta:

  • din IP-adress
  • vilken typ av webbläsare eller dator du använder
  • antalet länkar som du klickar på när du besöker webbplatsen
  • från vilket land eller vilken stat du besöker webbplatsen
  • datum och tid för ditt besök
  • namnet på din internetleverantör
  • vilken webbsida som länkade dig till vår webbplats
  • vilka sidor på webbplatsen som du har tittat på.

Generellt sett ger kakorna oss möjlighet att erbjuda dig en bättre webbplats och bättre tjänster genom att visa vilka sidor du tycker är användbara och vilka du inte använder. En kaka ger oss på inget sätt tillgång till din dator eller annan personlig information än de uppgifter som du väljer att dela med oss.

När det gäller ordersystemet på vår webbplats, som ger våra kunder möjlighet att göra beställningar via internet, kan vi använda alla kontaktuppgifter som du lämnar på webbplatsen för att kontakta dig.

Vilka typer av kakor använder vi?

Preferenskakor

Med dessa kakor kan webbplatsen minnas användarinställningar, exempelvis vilket språk du föredrar och vilken region du befinner dig i. Till exempel kan webbplatsen genom att minnas ditt språk använda det nästa gång du besöker den.

Om preferenskakor blockeras försämras användarupplevelsen, men webbplatsen bör fortfarande vara funktionell för dig.

Säkerhetskakor

Dessa kakor autentiserar inloggningen och skyddar användaren från datastöld (till exempel från formulär på webbsidor).

Om säkerhetskakor blockeras kan du kanske inte logga in på webbplatsen.

Processkakor

Underlättar navigeringen på webbplatsen.

Om processkakor blockeras fungerar kanske inte webbplatsen som förväntat.

Analyskakor

CooperSurgical använder Google Analytics-kakor som samlar in anonyma uppgifter om vad du gör på webbplatsen. Uppgifterna ger oss insikt i hur våra webbplatser används och hjälper oss att kunna erbjuda en kontinuerligt förbättrad användarupplevelse.

Om Google Analytics-kakor blockeras försämras inte webbplatsens funktion.

Du har kontroll över vår användning av kakor

Enligt EU:s eDataskyddsdirektiv måste alla webbplatser erhålla samtycke för att få placera kakor på din dator. CooperSurgicals policy baseras på underförstått samtycke. Det innebär att vi förutsätter att du accepterar användningen av kakor om du inte nekar till att ta emot dem.

Du kan välja att acceptera eller neka kakor. De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt, men du kan vanligtvis ändra webbläsarens inställning så att kakor nekas. Detta kan dock medföra att du inte kan utnyttja webbplatsen till fullo.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till våra affärspartners webbplatser eller till företag som saknar koppling till CooperSurgical-företagen. Vi tillhandahåller dessa länkar som en service till våra användare. Vi tar inget ansvar för sådana webbplatsers integritetshantering eller innehåll, och manar till försiktighet när du besöker dem. Vi rekommenderar särskilt att du läser integritetspolicyn som finns på varje webbplats.

Annan viktig information

CooperSurgical-företagen värnar om att skydda din integritet och kommer att tillämpa all teknik som behövs för att kunna erbjuda en säker och angenäm användarupplevelse. CooperSurgical-företagen förbehåller sig rätten att när som helst kunna modifiera detta förfarande.